economie

28 feb 2009, 10:10

Groningen als Europees voorbeeld van ‘Smart City’: Wallage naar congres in Edinburgh

Burgemeester Jacq. Wallage is een van de sprekers tijdens de conferentie ‘Creating smarter cities’ die van 2 tot en met 4 maart 2009 in Edinburgh (Schotland) plaatsvindt. Onderwerp van de conferentie is de elektronische dienstverlening in Europees perspectief. Groningsen is op meerdere fronten actief als ‘smart city’, zoals met het project ‘Draadloos Groningen’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Creating smarter cities’ is de openingsconferentie van het project ‘Smart Cities’. Smart Cities is een Europees project gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de elektronische dienstverlening aan burgers, organisaties, instellingen en ondernemers. Groningen is een van de deelnemende gemeenten aan dit project.

Aan het project doen gemeenten en universiteiten uit zes verschillende landen rondom de Noordzee mee. Naast Groningen zijn dat Karlstad (Zweden), Kristiansand (Noorwegen), Bremerhaven (Duitsland), Kortrijk (België), Osterholz-Scharmbeck (Duitsland), Norfolk County (Engeland) en Edinburgh (Schotland).
Bij Smart Cities staat de vraag centraal hoe slimme ICT-toepassingen en -innovaties een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de publieke dienstverlening. Bijvoorbeeld door het werk te automatiseren en de mogelijkheden die internet voor de dienstverlening biedt maximaal te benutten en uit te bouwen. De deelnemende partners delen hun kennis en ervaring op dit gebied en stellen de andere deelnemers in staat om in elkaars ‘keuken’ te kijken, en goede voorbeelden over te nemen. Ze werken hierbij samen met lokale academische partners. In Groningen zijn dat de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen.
In het kader van Smart Cities werkt Groningen onder meer aan het verbeteren van de communicatie met de inwoners van Stad door te investeren in de telefonische bereikbaarheid en de bereikbaarheid per email. Ook wordt de afsprakenplanner van de gemeente verder uitgebouwd en wordt het digitale bedrijvenloket van de gemeente verbeterd. Een ander onderdeel van Smart Cities is het initiatief ‘Draadloos Groningen’: een draadloos stadsnetwerk voor datacommunicatie dat informatie beschikbaar stelt en diensten levert aan organisaties, bedrijven en studenten.
Het Europese project Smart Cities loopt tot 2011. De totale kosten voor het project bedragen voor de gemeente Groningen € 660.000,-. Vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg 4B/Noordzee krijgt de gemeente hiervan de helft terug.