economie

14 dec 2001, 00:12

Gemeente Groningen: uitbreiding bedrijfsterreinen, vooral in zuid-oost

De gemeente Groningen is hard aan het werk om een tekort aan bedrijfsterreinen weg te werken. De stad doet dit omdat uit landelijk TNO-onderzoek is gebleken dat Groningen –in combinatie met Assen – als economisch kerngebied grote groeikansen heeft. Binnen de regio Groningen – Assen verwacht TNO een groei van 60.000 nieuwe arbeidsplaatsen tot het jaar 2030.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar om die arbeidsplaatsen ook daadwerkelijk binnen te slepen is er volgens TNO de komende jaren zo’n duizend hectare nodig aan bedrijfsterreinen. B en W van Groningen denken daaraan te kunnen voldoen. Het zwaartepunt in het ontwikkelen van bedrijfsterreinen voor de komende jaren ligt aan de zuidoostkant van Groningen. Dat gebied omvat de bedrijventerreinen Winschoterdiep, Groothandelscentrum, Eemskanaal, Euvelgunne/Driebond, Eemspoort en het Europapark. Bij de te ontwikkelen bedrijven-terreinen horen onder meer de aanleg van de Keukenboulevard, de Milieuboulevard en de Euroborg.
B en W zijn dan wel druk doende met de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, maar volgens een woordvoerder betekent dat niet dat bestaande bedrijventerreinen worden verwaarloosd. Met name de bedrijventerreinen in zuid-oost krijgen een oppepper en verouderde terreinen staat een revitalisering te wachten.
De ontwikkeling van de bedrijfsterreinen valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Koen Schuiling (VVD) van economische zaken. Volgens hem zijn de kernbegrippen van de gemeente met betrekking tot bedrijven-tereinen ‘kwaliteit en samenhang’ ‘Daarin is sprake van een verantwoorde mix van wonen, werken en recreëren. Met als absolute voorwaarde daaraan gekoppeld de bereikbaarheid’, zo meldt hij in ‘Zakendoen’, een commerciële bijlage van de Hazewinkels Pers-dagbladen.