economie

12 dec 2001, 00:12

Gedeputeerde Boertjens: ’Kans van slagen ‘’Antheus-project’’ fifty-fifty’

Het zou een van de meest ambitieuze werkgelegenheidsprojecten moeten worden en een economische oppepper van ongekende omvang voor Delfzijl en de rest van het Eemsmond-gebied: ‘’het Antheus-project’’. Dat komt neer op de bouw van een magnesium-fabriek die moet zorgen voor een enorme impuls voor de Groningse industrie. In de fabriek zou het in Groningen gewonnen magnesiumpekel verwerkt moeten worden tot magnesium.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de op te zetten magnesium-fabriek moet zowel magnesium geproduceerd worden als chloor, dat vervolgens gebruikt kan worden door de lokale industrie. In Nederland is nog niet zo’n fabriek gevestigd, evenmin als in de rest van Europa. Het magnesium zou gebruikt kunnen worden als grondstof voor onder meer de auto-industrie. Wanneer de plannen worden uitgevoerd levert dat werk op voor zo’n 750 personen, dankzij een investering van zo’n 700 miljoen gulden.
Maar hoewel het plan ogenschijnlijk het ei van Columbus lijkt, waarmee zowel de werkgelegenheid is gebaat als het terugdringen van de chloortransporten, blijkt het in de praktijk zeer lastig uit te voeren. Volgens gedeputeerde Joop Boertjens (VVD) van Economische Zaken kan zo’n fabriek er alleen komen in samenwerking met het moederbedrijf van Hoogovens, Corus. ‘Maar dit bedrijf heeft het momenteel zelf moeilijk. En dat komt de bereidheid om te investeren in zo’n nieuw project in Groningen niet ten goede’, zo zegt hij.
In elk geval heeft de provincie Groningen 250.000 gulden beschikbaar gesteld voor het afronden van een haalbaarheidsstudie. Van het Samenwerkingsverband Noord Nederland vraagt de provincie ook een bijdrage van 300.000 gulden. Het haalbaarheidsonderzoek wordt momenteel al uitgevoerd door de NOM en bevindt zich in een cruciale fase. Volgens de provincie is uit eerder onderzoek van de NOM al gebleken dat het project technisch, economisch en commercieel haalbaar lijkt. In de laatste fase moeten de in- en verkoopcontracten worden afgesloten. Maar of het zover komt, blijft twijfelachtig. Zelf schat Boertjens de kans van slagen van het bijzondere project momenteel op ‘fifty-fifty’.