economie

03 mei 2015, 10:10

FNV en CNV Groningen : Volkspetitie redt de zorg

FNV en CNV zijn op 1 mei de Volkspetitie redt de zorg gestart. FNV Lokaal Groningen zal op het bedrijdingsfestival op 5 mei aandacht vragen voor deze actie. Bezoekers kunnen bij de kraam van FNV Lokaal de petitie tekenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg.  Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Terwijl ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen.

 


Terwijl zorgverzekeraars recordwinsten maken, bezuinigt de regering op de zorg aan psychiatrische en gehandicapte cliënten. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt. 

Een en ander meldt FNV Lokaal - Groningen.
Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen.

De petitie roept de regering op om de afbraak van de zorg nu te stoppen.