economie

19 dec 2014, 09:09

“Armoede maakt niet altijd ongelukkig”, aldus onderzoek Gronings planbureau

“Armoede maakt niet altijd ongelukkig”,  aldus  onderzoek Gronings planbureau

Mensen die van weinig geld moeten rondkomen beleven hun situatie heel verschillend. Dit blijkt uit zes intensieve onderzoek sessies van het Sociaal Planbureau Groningen, met in totaal 85 deelnemers, die met armoede te kampen hebben. Ruim de helft van deze mensen geeft aan zich ondanks het lage inkomen gelukkig te voelen. Daar staat tegenover dat ongeveer een derde van de deelnemers zich arm voelt en ruim een kwart zich schaamt voor zijn armoede.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Creatief met weinig

Het grootste probleem waar mensen met weinig geld tegenaan lopen is dat ze onvoldoende geld hebben voor de dagelijkse levensbehoeften, waaronder gezond voedsel en kleding voor de kinderen. Leuke dingen zoals het vieren van verjaardagen en uitjes zitten er voor velen helemaal niet in. Verder vormen de steeds hogere kosten van de gezondheidszorg een probleem. De deelnemers aan het onderzoek weten hun problemen deels zelf op te lossen. Zo zijn ze slim in het benutten van allerlei aanbiedingen en weten ze vaak tweedehands of gratis spullen op de kop te tikken. Daarnaast vragen veel mensen hulp, van familie en vrienden of van instanties zoals de voedselbank en de sociale dienst.

 

Minder bureaucratie gewenst

Mocht er extra geld beschikbaar komen voor armoedebestrijding dan moet dit volgens de deelnemers vooral worden benut om mensen met weinig geld meer financiële armslag te geven. Men zou dit bijvoorbeeld willen bestemmen voor ‘iets extra’s voor de kinderen’ of ‘een tegemoetkoming voor mensen met hoge zorgkosten’. De deelnemers zouden ongeveer de helft van het eventuele extra budget uitgeven aan het beter functioneren van instanties.

 

Met name de Belastingdienst en de UWV, maar ook de kredietbanken en sociale diensten zijn genoemd als instanties waar het nodige te verbeteren is. De deelnemers missen vooral de persoonlijke benadering en het gevoel gekend en erkend te worden. Ook wensen ze minder bureaucratie en betere voorlichting.