economie

19 mrt 2003, 00:12

Aantal bedrijfsvestigingen in stad Groningen stijgt; economische groei vlakt af

Het aantal vestigingen van bedrijven in de stad Groningen is afgelopen jaar, 2002, gestegen. Dat blijkt uit woensdag door de gemeente Groningen gepubliceerd cijfers over de economische situatie in 2002.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daaruit blijkt dat het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Groningen in 2002 is toegenomen. Sinds 1998 gaat het om een toename van 18 procent. De meeste vestigingen vinden plaats in de sectoren zakelijke dienstverlening en handel. De omzet in de stad Groningen daalt voor het eerst sinds jaren in zowel de industrie, detailhandel als in de dienstensector. Er is minder afzet op de binnenlandse markt; het exportvolume is toegenomen. In tegenstelling tot het landelijke beeld stijgen de investeringen in Groningen licht.
Wat betreft de economische groei in het algemeen blijkt dat na een periode van voortvarende economische groei met groeipercentages van vier procent en hoger, de cijfers eind 2002 een afvlakkende lijn laten zien. Hoewel traditioneel sprake is van een na-ijleffect voor deze regio, is het op basis van deze cijfers nog te vroeg om te voorspellen of deze trend zal doorzetten.
De hoofdlijnen over de economische situatie in 2002 zijn ingedeeld naar de economische indicatoren bevolking, arbeid, bedrijfsleven, ruimte en Groningen als centrum van het Noorden.
Bevolking:
Het toenemende inwonertal van 2002 is in lijn met de doelstelling om 180.000 inwoners te hebben in 2010. Deze doelstelling wordt in 2008 al gehaald als de huidige ontwikkeling doorzet. Er komen meer mensen wonen dan er vertrekken en ook is sprake van een geboorteoverschot.
Arbeid:
In april 2002 telde Groningen bijna 130.000 arbeidsplaatsen; een toename van ruim 15.000 ten opzichte van april 1999. De gemeente Groningen heeft zich ten doel gesteld in 2010 tenminste 135.000 arbeidsplaatsen te hebben. De trendmatige daling van het aantal werklozen op zoek naar een baan van de afgelopen zes jaar, lijkt te stagneren. Nadat het aantal halverwege 2002 op een ongekend laag niveau stond, nam dit de tweede helft van 2002 toe. Landelijk heeft deze trend zich al eerder ingezet. Het aantal uitkeringsgerechtigden over 2002 is per saldo niet toegenomen in Groningen.
Ruimte:
In 2002 is er 1,7 ha bedrijventerrein minder uitgegeven dan in 2001; de totale uitgifte in 2002 bedraagt 18,5 ha. De begrote uitgifte van kantoorruimte voor 2002 is gehaald (3.500 m2 bvo).
Groningen als centrum van het Noorden:
De binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht op winkelend publiek uit de gemeente en de regio. In 2002 hebben meer mensen de binnenstad bezocht dan in 2001 en de gemiddelde besteding is toegenomen. Bezoekers verblijven daarnaast langer in de (binnen)stad. Bijna de helft van het aantal arbeidsplaatsen in Groningen wordt vervuld door inwoners van buiten de gemeente. Ondanks de stagnatie gaat de gemeente er van uit dat het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Economisch Businessplan in 2010 realistisch blijft.