bereikbaarheid-verkeer

11 nov 2015, 18:06

Westelijke ringweg: tijdens spits liever andere delen ringweg gebruiken

 Westelijke ringweg: tijdens spits liever andere delen ringweg gebruiken

Aan de westelijke ringweg worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt. Daardoor is de ringweg op sommige plaatsen versmald, wat tot filevorming kan leiden. Het advies aan de automobilisten is om tijdens spitstijden , indien mogelijk, de andere ringwegen te gebruiken: via zuid, oost of noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd aan de westelijke ringweg nabij het Reitdiepplein, maar ook nabij de Friesestraatweg.

 

De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat vanaf 2017 extra verkeer van de westelijke ringweg gebruik zal gaan maken, wanneer de ingrijpende opknapbeurt aan de zuidelijke ringweg staat gepland. Daarom moet de asfaltlaag van de westelijke ringweg in orde zijn.

 

Pas als de zuidelijke ringweg helemaal gereed is, omstreeks 2020, staat een grote reconstructie van de westelijke ringweg op het programma.

 

Dus: de werkzaamheden aan de westelijke ringweg zijn momenteel relatief beperkt. Maar zoals veel weggebruikers gemerkt zullen hebben leveren ze wel hinder en files op, mogelijk ook omdat er momenteel ook aan de Friesestraatweg wordt gewerkt.