bereikbaarheid-verkeer

16 mei 2019, 09:09

Werkzaamheden Ring Zuid kunnen leiden tot trillingen, maar die zijn niet per sé schadelijk

Werkzaamheden Ring Zuid kunnen leiden tot trillingen, maar die zijn niet per sé schadelijk

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kunnen leiden tot trillingen. Ondanks dat het servies soms staat te rammelen in de kast, hoeven de trillingen niet meteen te leiden tot schade aan woningen. Aanpak Ring Zuid zette een zogeheten slimme vraag op hun site: wat betekenen die trillingen voor mijn woning? 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Werkzaamheden aan de ringweg, zoals de sloop van funderingen van viaducten en steunpalen, kunnen leiden tot trillingen in de omgeving. Maar hoe schadelijk zijn die trillingen?

“Bij de werkzaamheden houden we ons aan de maximaal toegestane trillingsnormen”, vertelt Duurt Cazemier van Combinatie Herepoort. “Dit doen we op basis van een landelijk erkende richtlijn. Deze gaat uit van een kans op schade van kleiner of gelijk aan 1 op 100. Maar ook trillingen die onder de normen blijven, kunnen goed voelbaar zijn. Ruiten kunnen trillen, kopjes kunnen staan te rinkelen, dat is allemaal mogelijk. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er schade aan de woning ontstaat.”

Voordat de aannemer met werkzaamheden begint, worden de risico’s in kaart gebracht. Cazemier: “Dat doen we met behulp van landelijk erkende rekenmodellen. Van tevoren kunnen we vrij precies berekenen tot hoever de trillingen komen. Als we inschatten dat effecten nabij de grenswaarde komen, dan kijken we naar andere manieren van uitvoeren.”

“Tijdens de werkzaamheden meten we op bepaalde plekken wat de effecten zijn op de omgeving. Dit doen we als uit de berekeningen blijkt dat we nabij de grenswaarde komen. Deze plekken selecteren we op basis van de uitgevoerde berekeningen. Als de trillingen sterker zijn dan verwacht, kunnen we besluiten de werkwijze aan te passen.”

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is schade aan woningen nooit helemaal uit te sluiten. Wie denkt dat zijn woning schade heeft ondervonden door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, kan dat bij Aanpak Ring Zuid melden.