bereikbaarheid-verkeer

11 mrt 2019, 09:09

Verkeer op A28 richting Julianaplein rijdt over nieuw stukje weg

Het verkeer op de A28 richting Groningen rijdt sinds dit weekend op een nieuw stukje weg. Aannemerscombinatie Herepoort heeft het hele weekend hard gewerkt aan het omzetten van de rijbanen. Het verkeer rijdt nu over een tijdelijk viaduct aan de oostkant van de weg, ter hoogte van de Brailleweg. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

5-7 april: verkeer richting Assen naar tijdelijke viaduct

Nadat het verkeer richting het Julianaplein is omgezet naar de tijdelijke weg, is er een lege ruimte tussen de beide weghelften. Op dit tussenliggende werkvak wordt dan gewerkt om ook het verkeer richting Assen om te kunnen zetten. Dit gebeurt in het weekend van 5 tot en met 7 april. Ook dan zijn er afsluitingen van op- en afritten van de A28 nodig. Vanaf zondagochtend 7 april rijdt het verkeer op de A28 in beide richtingen over het tijdelijke viaduct. 

Sloop oude viaduct

Zodra het verkeer in beide richtingen over het tijdelijke viaduct rijdt, kan het oude viaduct bij de Brailleweg worden afgebroken. Na de sloop van het oude viaduct, wordt begonnen met de bouw van het nieuwe viaduct.