Bereikbaarheid & Verkeer

Bouw Sontbrug officieel van start: 'Belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Groningen'

Woensdagmiddag gaf wethouder Joost van Keulen onder grote belangstelling het officiële startsein voor de bouw van de Sontbrug. Deze brug, die zo’n 500 meter water overspant, zal vanaf eind 2015 de Bornholmstraat verbinden met de Sint Petersburgweg aan de overzijde van de Deense Haven en het Winschoterdiep. De brug vormt daarmee een belangrijke schakel in het Sontwegtracé en zal volgens Van Keulen in de toekomst niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg worden voor onder andere Meerstad, maar ook zorgen voor een economische impuls voor de bedrijventerreinen op beide oevers.


Leestijd: 2 minuten

Bouw Sontbrug officieel van start: 'Belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Groningen'
Bouw Sontbrug officieel van start: 'Belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Groningen'

Van Keulen voer woensdagmiddag, in het gezelschap van regiodirecteur Jan van der Meer van bouwbedrijf BAM Noord en de verzamelde pers, op een ponton van het Eemskanaal naar de plek aan de oever van de Deense Haven, vanwaar de Sontbrug het Winschoterdiep zal overspannen. Eenmaal ontdaan van de reddingsvesten en weer met vaste grond onder de voeten, onthulden de wethouder en de BAM-directeur het grote bouwbord op de hoek van de Sontweg en de Bornholmstraat. Volgens Van Keulen ook voor hemzelf een speciaal moment: ‘De Sontbrug was toch één van de eerste projecten die ik als wethouder door de raad heb mogen loodsen.’

In zijn korte toespraak noemde de wethouder de brug een belangrijke schakel in de verschillende projecten die Groningen in de komende jaren optimaal bereikbaar moeten maken. ‘De brug is cruciaal in het Sontwegtracé en biedt daarnaast de hoognodige ontsluiting als gestart wordt met de aanpassingen aan de zuidelijke ringweg’, zo sprak hij. ‘Maar eenmaal afgerond zal het nieuwe tracé ook een stevige economische impuls geven aan het gebied eromheen en eraan bijdragen dat Meerstad een mooie en aantrekkelijke wijk wordt om in te wonen.’

De splinternieuwe brug over het Winschoterdiep krijgt een doorvaarthoogte van 3,80 meter en een doorvaartbreedte van 18 meter. Op de brug komen twee rijstroken voor het autoverkeer, een busstrook richting stad en aan de noordkant een fietspad voor beide richtingen en een voetpad. Door de komst van de brug krijgen ook de Sontweg en de Sint Petersburgweg een nieuw profiel. Zo krijgt de Sontweg busbanen in beide richtingen en komt er op de Sint Petersburgweg een busbaan richting Meerstad.

BAM-regiodirecteur Jan van der Meer gaf aan inmiddels de eerste voorbereidende werkzaamheden al te hebben verricht. ‘En in april zullen we beginnen met de remmingswerken voor de scheepvaart. Als dat is afgerond, zullen de bouwkuipen voor de bouw van de brugpijlers geplaatst worden en eind 2015 zal de brug gereed zijn voor gebruik’, aldus Van der Meer. 

Voor meer informatie over de Sontbrug en andere bereikbaarheidsprojecten in en rond Groningen: www.groningenbereikbaar.nl