Bereikbaarheid & Verkeer

‘ Uitstel aanpak westelijke ringweg tot na 2021 onverantwoord’

Het CDA in Provinciale Staten van Groningen vindt het onverantwoord om aanpassingen aan de westelijke ringweg uit te stellen tot na 2021.


Leestijd: 1 minuut

 De CDA Statenfractie in de Provincie Groningen vindt dat de ringweg Groningen in toenemende mate verkeersafwikkelingsproblemen kent. De ringweg heeft een belangrijke functie heeft voor het doorgaande regionale en stedelijke verkeer.

Het College van Gedeputeerde Staten wil het begrotingstekort voor een deel wil oplossen door een bedrag van 9,3 miljoen door te schuiven voor het project Westelijke Ringweg tot na de periode 2021.

 

De fractie vindt dit niet acceptabel en stelt voor dat de bijdrage ESFI van 9,3 miljoen doorschuift totdat de prioritering voor de begroting 2015 is behandeld.

Overwegingen

Sinds 2001 sparen de provincie en de gemeente Groningen jaarlijks 2,7 miljoen voor het project Westelijke Ringweg. Daarnaast reserveert de provincie de bijdragen in ESFI tot de horizon 2020.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven voorstellen te doen nadat de prioritering voor de begroting van 2015 heeft plaatsgevonden. En nu wil het college bij de voorjaarsnota 2014 op voorhand de reservering doorschuiven zonder de prioritering te bespreken in Provinciale Staten.