bereikbaarheid-verkeer

27 mrt 2015, 07:07

'Trillingsvrije geluidsarme' heimachine ingezet bij sloopwerkzaamheden Noordzeebrug

Naast de Noordzeebrug in Groningen staat sinds kort een bijzondere heimachine.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds half maart tot half april worden er nieuwe palen ingetrild voor de nieuwe Noordzeebrug. De grote 'heimachine'die naast de Noordzeebrug staat, gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hier om een 'trillingsvrije geluidsarme' heimachine die de Provincie Groningen speciaal voor de omgeving heeft ingezet.


De nieuwe palen zijn zogenaamde schroefpalen van maar liefst 36,5 meter lang. Het gebruik van schroefpalen is voor de omgeving wel prettig, aangezien er dan geen sprake is van trillings- en geluidsoverlast, zoals dat wel bij heiwerkzaamheden plaatsvindt. In principe hoort de omgeving alleen een zoemend geluid in plaats van een 'grote herrie'. De machine wordt aan beide kanten 'om en om' van het kanaal c.q. de nieuwe brug ingezet.

 

Sloop oude fietstunnel


Helaas bestaan er niet voor alle werkzaamheden dergelijke geluidsarme machines. Half maart starten de sloopwerkzaamheden voor de oude fietstunnel. Dit kan helaas wel met wat geluidsoverlast gepaard gaan. Deze werkzaamheden duren ca. drie weken. Dat geldt ook voor de aanleg van de damwanden. 

Voortgang  

 

De bouw van het tweede gedeelte van de Noordzeebrug is vanaf januari 2015 in volle hevigheid losgebarsten. In de maanden januari-medio maart is het belangrijkste gedeelte van de ‘oude brug’ gesloopt en zijn er nieuwe damwanden aangelegd. Hiermee is ook het ergste gedeelte van de geluidshinder voor de omgeving afgelopen.  Sinds half maart  concentreert de aannemerscombinatie Oosterhof Holman/Van Spijker zich op de bouw van de nieuwe brug en het aanbrengen van zand- en grondophogingen.

 

Het nieuwe viaduct bij de Bedumerweg en het eerste gedeelte van de nieuwe Noordzeebrug zijn klaar. Begin janauri 2015 is het verkeer omgezet (rijdt over het eerste gedeelte van de nieuwe Noordzeebrug en viaduct Bedumerweg) en concentreert de aannemerscombinatie Oosterhof Holman/Van Spijker zich tot november 2015 op de bouw van het andere gedeelte van de Noordzeebrug.