Bereikbaarheid & Verkeer

Rondetafelbijeenkomst over aansluiting Het Witte Lam en N361

Ondernemers van Het Witte Lam willen samen met bedrijvenvereniging VBNO, provincie, bestuurders en externe deskundigen een ‘rondetafelconferentie’ over de toekomstige aansluiting van de weg Groningen-Winsum op het ringwegenstelsel van de stad Groningen. Dit naar aanleiding van de gezamenlijke informatiebijeenkomst van de provincie en de VBNO op 12 januari.


Leestijd: < 1 minuut

De inzet van de provincie is een ‘eerdere’ afleiding van het verkeer op de Groningerweg naar de ringweg. Hiervoor zijn op 12 januari alternatieven gepresenteerd. In één van de varianten is sprake van een sterke afname van het verkeer op de Groningerweg juist op het deel dat langs Het Witte Lam loopt.

Minder verkeer leidt in de ogen van de ondernemers tot minder zichtbaarheid en daardoor tot minder klanten. Met een rondetafelbijeenkomst willen de ondernemers een uitkomst verkennen die tot tevredenheid van alle partijen stemt.

Meer informatie is te vinden op de website van de VBNO.