bereikbaarheid-verkeer

05 okt 2019, 11:11

Politiek Groningen: brandbrief aan minister voor snelle terugkeer Paddepoelsterbrug

Politiek Groningen: brandbrief aan minister voor snelle terugkeer Paddepoelsterbrug

Politici van bijna alle politieke partijen uit Stad en Ommeland hebben een brandbrief gestuurd aan de minister waarin zij dringend vragen om zo snel mogelijk een nieuwe brug aan te laten leggen op de plek van de Paddepoelsterbrug.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Paddepoelsterbrug werd op 26 september 2018 geramd door een schip en raakte ontwricht. Hoewel reparatie voor de hand leek te liggen kwam de brug niet terug. (Zie foto boven van wijkagent J. Kobus, Twitter).

 

 

‘Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en omwonenden, dagelijkse gebruikers en recreanten op fiets en te voet wachten nog altijd op duidelijkheid over de terugkeer van een brug.

 

‘Voor ons, volksvertegenwoordigers van alle partijen in de provincie Groningen en uit de gemeentes Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier staat als een paal boven water dat er een brug terug moet komen op de plek van de kapot gevaren brug’, zo schrijven de volksvertegenwoordigers aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Ze roepen minister Van Nieuwenhuizen op deze eeuwenoude route te herstellen en dringen er op aan dat er een brug terugkomt op de plek van de oude Paddepoelsterbrug.

 

‘Verlies daarbij de zorgvuldige inpassing in dit ecologisch en cultuur-historisch waardevolle gebied niet uit het oog. Reserveer voldoende geld om een brug te laten terugbouwen die goed bruikbaar is voor fietsers en voetgangers en neemt u alstublieft maatregelen voor het versnellen van de planvorming en het bouwen van die brug. De omwonenden en de gebruikers van de Paddepoelsterbrug wachten al te lang’.

Bijzondere uitnodiging

'Minister, wij vragen u daarom: Herstel deze eeuwenoude route en spreek onomwonden uit dat er een brug terugkomt op de plek van de oude Paddepoelsterbrug. Verlies daarbij de zorgvuldige inpassing in dit ecologisch en cultuur-historisch waardevolle gebied niet uit het oog. Reserveer voldoende geld om een brug te laten terugbouwen die goed bruikbaar is voor fietsers en voetgangers en neemt u alstublieft maatregelen voor het versnellen van de planvorming en het bouwen van die brug. De omwonenden en de gebruikers van de Paddepoelsterbrug wachten al te lang'.

 

Heel graag maken wij dan snel na herstel van de verbinding met u de fietstocht van Groningen naar Garnwerd om u te laten zien hoe prachtig stad en ommeland elkaar weer kunnen ontmoeten bij een nieuwe Paddepoelsterbrug!

 

Hoogachtend,

 

[Ondertekend namens alle fracties in de Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraden van Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier door:]

 

Melissa van Hoorn,

namens de GroenLinks-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Pascal Roemers,

namens de PvdA-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Bart van der Werf,

namens de Forum voor Democractie-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Fredric Geijtenbeek,

namens de ChristenUnie-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Nico Bakker,

namens de VVD-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Kees Frenay,

namens de SP-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Ria Horenga,

namens de CDA-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Peter Gerrits,

namens de D66-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Bram Schmaal,

namens de Groninger Belang-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Ton van Kesteren,

namens de PVV-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Dries Zwart,

namens de Partij voor het Noorden-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Ankie Voerman,

namens de Partij voor de Dieren-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Johan ten Hoove,

namens de 50Plus-fractie

in de Provinciale Staten van Groningen

 

Benni Leemhuis,

namens de GroenLinks-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Rik van Niejenhuis,

namens de PvdA-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Tom Rustebiel,

namens de D66-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Wim Koks,

namens de SP-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Ietje Setz-Jacobs,

namens de VVD-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Tessa Moorlag,

namens de ChristenUnie-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Kirsten de Wreede,

namens de Partij voor de Dieren-fractie

In de gemeenteraad van Groningen

 

Herman Pieter Ubbens,

namens de CDA-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Marjet Woldhuis,

namens de 100% Groningen-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Amrut Sijbolts,

namens de Stadspartij voor Stad en Ommeland-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Marten Duit,

namens de Student en Stad-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Ton van Kesteren,

namens de PVV-fractie

in de gemeenteraad van Groningen

 

Roelf Torringa,

namens de Gemeentebelangen-fractie

in de gemeenteraad van Het Hogeland

 

Kor Berghuis,

namens de CDA-fractie

in de gemeenteraad van Het Hogeland

 

Jan Willem Nanninga,

namens de PvdA-fractie

in de gemeenteraad van Het Hogeland

 

Bernd de Jong,

namens de ChristenUnie-fractie

in de gemeenteraad van Het Hogeland

 

Anne Marie Smits,

namens de GroenLinks-fractie

in de gemeenteraad van Het Hogeland

 

Stefan van Keijzerswaard,

namens de VVD-fractie

in de gemeenteraad van het Hogeland

 

Linda Visser,

namens de SP-fractie

in de gemeenteraad van Het Hogeland

 

Ytsen van der Velde,

namens de VZ Westerkwartier-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Peter Holsappel,

namens de CU-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Geertje Veenstra,

namens de CDA-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Klaas-Wybo van der Hoek,

namens de GroenLinks-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Rianne Vos,

namens de PvdA-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Mattheus Gorter,

namens de VVD-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Harry Stomphorst

namens de Sterk Westerkwartier-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Rogier van ’t Land,

namens de D66-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier

 

Chris Veeze,

namens de 50Plus-fractie

in de gemeenteraad van Westerkwartier