bereikbaarheid-verkeer

13 nov 2014, 21:09

Plan voor groot Transferium aan A28 bij afslag De Punt met 2.000 parkeerplaatsen

Aan de A28 bij afslag De Punt wil de provincie Drenthe een OV-knooppunt met een P+R voorziening realiseren met maximaal 2.000 parkeerplaatsen (transferium).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om het transferium mogelijk te maken stelt de gemeente Tynaarlo een nieuw bestemmingsplan op. De milieugevolgen hiervan worden onderzocht in een milieueffectrapport.

 

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft een zogenaamd m.e.r.- Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

 

 

Het advies

 

De Commissie adviseert nu om in een milieueffectrapport duidelijk te laten zien welk verkeers-probleem het transferium oplost en op basis van deze verkeersanalyse locaties voor een transferium te onderzoeken die verkeerskundig het meest geschikt zijn.