bereikbaarheid-verkeer

28 jan 2015, 21:09

Overheden in Groningen en Drenthe: steeds meer samenwerking in openbaar vervoer

Overheden in Groningen en Drenthe: steeds meer samenwerking in openbaar vervoer

In totaal 35 gemeenten uit Groningen en Drenthe gaan samen met de provincies Groningen en Drenthe nauwer samenwerken op het gebied van openbaar vervoer. Dat bleek afgelopen maandag in het Drentse provinciehuis in Assen tijdens de conferentie 'Publiek Vervoer, een collectief belang'. Ruim 125 wethouders en ambtenaren uit alle Groningse en Drentse gemeenten en de gedeputeerden Henk Brink en Mark Boumans van de provincies Drenthe en Groningen waren aanwezig om te werken aan een gezamenlijk perspectief en aanpak voor het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Ook het Rijk toonde zich enthousiast over de plannen. Deze passen namelijk goed in het programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin de minister aangaf een "een specifieke opgave voor Noord-Nederland te zien".

 

Urgentie

 

De financiële druk op alle vormen van vervoer - van het openbaar regulier vervoer tot aan het Wmo- en leerlingenvervoer - neemt sterk toe. Tegelijkertijd komt, in het toch al ijle landelijke gebied, het regionale openbaar vervoer steeds verder onder druk te staan. Rijk, provincies en gemeenten staan voor de complexe taak om met (veel) minder middelen goed en goed toegankelijk publiek vervoer voor alle bewoners en doelgroepen in de regio te organiseren. Een complexe taak die naast slimme, efficiëntere en goedkopere vormen van vervoer vooral een uitgebreidere en betere samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk vergt.

 

Bestuurlijke verkenning

 

Binnen de provincies Groningen en Drenthe wordt op diverse fronten geanticipeerd op deze opgaven. De verschillende vervoersstromen zijn in kaart gebracht. Ook zijn in regionaal verband visies en oplossingsrichtingen ontwikkeld en de nodige experimenten in gang gezet. Maar er is meer nodig. Daarom hebben de gedeputeerden en voorzitters van de provinciale stuurgroepen Vervoer ex-gedeputeerde Marc Jager opdracht gegeven tot een bestuurlijke verkenning van het draagvlak voor een gezamenlijke Noordelijke aanpak en het ontwikkelen van een plan van aanpak 'Publiek Vervoer op hoofdlijnen'.

 

Naar een nieuw publiek vervoersmodel

 

Na een inspirerende toelichting op de plannen overhandigde Jager het plan van aanpak aan zijn opdrachtgevers: wethouders Harald Bouman (Eemsmond) en Frits Alberts (Borger-Odoorn) - beide voorzitter van de stuurgroep Vervoer in hun provincie - en gedeputeerden Henk Brink (Drenthe) en Mark Boumans (Groningen) ( Foto)

 

 

"Nu doorpakken"

 

Frits Alberts en Harald Bouman stelden dat "de gezamenlijke conferentie en gepresenteerde aanpak een mooi en positief vertrekpunt vormen. De komende periode komt het er echter wel op aan door te pakken en randvoorwaarden te creëren voor deze perspectiefvolle gezamenlijke aanpak. Die uitdaging gaan alle Noordelijke bestuurders met elkaar aan. Het is uniek dat 37 overheden het met elkaar eens zijn".