bereikbaarheid-verkeer

26 sep 2017, 09:09

Nieuwe fietsrotonde Wilhelminakade/Prinsesseweg

Nieuwe fietsrotonde Wilhelminakade/Prinsesseweg

Op de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg bij de Jumbo komt een nieuwe fietsrotonde. Deze week beginnen de voorbereidende werkzaamheden en worden kabels en leidingen verlegd. Dit duurt ongeveer twee weken. Winkels blijven dan bereikbaar. Bussen worden omgeleid. Daarna begint de aanleg van de rotonde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kruispunt wordt, aldus de gemeente Groningen, als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Dit komt onder andere door:

•    De verschillende verkeersstromen
•    De verschillende wegprofielen
•    En de aansluitende fietsroute op het Jaagpad

 

Fietsrotonde

 

Uit vijf varianten is er een voorkeursvariant uitgewerkt. De voorkeursvariant is gekozen en verder uitgewerkt naar aanleiding van een inloopbijeenkomst op 12 december 2016.

In maart werd de uitgewerkte voorkeursvariant gepresenteerd: het is een fietsrotonde (pdf 3MB) geworden, een uniek ontwerp voor de stad.

De reacties van de bezoekers waren grotendeels positief; veruit de meeste bezoekers konden zich vinden in het voorgestelde ontwerp.

 

Planning

 

In de loop van week 39 beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe fietsrotonde. Er zullen wel afzettingen aanwezig zijn, maar de winkels zijn gewoon bereikbaar. De bussen worden omgeleid. Na deze werkzaamheden start de aanleg van de rotonde. Omwonenden krijgen nog een informatiebrief.