bereikbaarheid-verkeer

24 mrt 2017, 09:09

Nieuwe bomen en struiken bij vijvers Hora Siccamasingel

Nieuwe bomen en struiken bij vijvers Hora Siccamasingel

Volgende week plant Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg, bomen en struiken langs de vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel. Dat wordt gedaan om de omgeving geschikt te maken als leefgebied voor (water)vleermuizen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de aanplant van 30 nieuwe bomen en extra struiken ontstaat een nieuwe leefruimte voor de watervleermuizen. Dat is nodig omdat bij de huidige leefomgeving, bij de Julianavijver, straks volop bouwwerkzaamheden zijn. De vijvers bij de Hora Siccamasingel kunnen dan dienen als vervangende leefruimte.

 

Bomen
De nieuwe bomen zijn vijf tot zeven meter hoog en markeren de vliegroute van de vleermuizen. Bovendien zorgen de bomen voor luwte op de vijvers. Ook wordt de straatverlichting rond de vijvers aangepast, omdat vleermuizen er last van hebben als het licht op de vijver schijnt. Het planten van de bomen gebeurt voor 1 april omdat die datum geldt als startdatum van het vliegseizoen van de vleermuizen.

 

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Zij kunnen bij vragen terecht op een apart spreekuur van Combinatie Herepoort.