bereikbaarheid-verkeer

11 jan 2019, 10:10

‘Minder auto's tijdens spits op zuidelijke ringweg dan voorspeld’

 ‘Minder auto's tijdens spits op zuidelijke ringweg dan voorspeld’

Maatregelen om mensen te stimuleren om níet met de auto over de zuidelijke ringweg te rijden, lijken effect te sorteren.’Er rijden tijdens de spits minder auto's op de ring dan we voorspeld hadden.' Dat zegt Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij zegt dat in een interview met de website van Groningen Bereikbaar, waarin hij samen met Annie Krist, CEO van Gasterra, terugblikt op het afgelopen jaar 2018, en vooruitblikt op 2019. Volgens Huyink was het weliswaar spijtig dat de werkzaamheden aan de zuidelijke ring tijdelijk stil gelegd moesten worden, maar werd in 2018 toch een belangrijke hobbel genomen met de aanleg van de noordbaan.

Wilko Huyink (foto: Twitter)
Wilko Huyink (foto: Twitter)

Dat de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in de zomer niet door gingen, was vervelend, zegt Huyink in het interview. 'Maar het voorbereidende werk ligt klaar, en de zwakste schakel voor de bereikbaarheid tijdens de bouw ligt er al, de tijdelijke noordbaan. Die is in gebruik genomen en dat gaat beter dan eerder verwacht. Het is gelukt om de hinder in toom te houden.'


Annie Krist en Wilko Huyink zijn trots op de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de stad. En het had effect. 'Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die voor werk of school naar Groningen reizen hun reisgedrag hebben aangepast', aldus Krist.  'De cijfers van 2018 waren goed', vertelt Huyink, 'we bereiken meer mensen, bijvoorbeeld via social media en onze Groningen Bereikbaar-krant. Maar ook op de weg gaat het goed. Er rijden tijdens de spits minder auto's op de ring dan we voorspeld hadden.'

Rol wordt breder

De rol van Groningen Bereikbaar is naast het op elkaar afstemmen van projecten ook het informeren over weg- en spoorwerkzaamheden en het stimuleren van anders reizen en werken. 'Ik maak zelf vrijwel dagelijks gebruik van P+R Hoogkerk en dat bevalt me goed', vertelt Krist. 'Ik hoop dat de ontwikkeling van de P+R-mogelijkheden zich voortzet, zodat deze nog meer en beter gebruikt gaan worden. Verder zijn veilige fietsroutes naar en in de stad van groot belang.' Huyink ziet Groningen Bereikbaar als verbindende factor. 'We zijn de olie in de machine, we zijn de schakel tussen de projecten en de stad, regio, bedrijven en instellingen. In het nieuwe jaar gaan we ons ook meer richten op bijvoorbeeld Smart Mobility en de gastvrijheid van de stad. Onze rol wordt breder.'