bereikbaarheid-verkeer

10 apr 2017, 10:10

Krijgt Groningen eerste bezorg-robots? 'Visie van B&W nodig!'

Krijgt Groningen eerste bezorg-robots? 'Visie van B&W nodig!'

De komende jaren zal het verkeer in Groningen ingrijpend veranderen. Dat is te danken aan ontwikkelingen rond zelfrijdende auto’s, drones en bezorgrobots. Die ontwikkeling gaat nog sneller dan gedacht, want binnenkort wil een fastfoodketen al een proef gaan doen met ‘bezorgrobots’. De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen vindt dat al deze ontwikkelingen maken dat er snel een visie moet komen van B&W, zo stelt voorzitter Benni Leemhuis van de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Visie op robots in openbare ruimte

De ontwikkelingen in robotisering in verkeer en vervoer volgen elkaar snel op. Dat zal veranderingen met zich meebrengen, waar mogelijk veel mensen van zullen kunnen profiteren, maar waar ook nadelen aan verbonden kunnen zijn. De vraag is wat de introductie betekent voor het verkeer in de openbare ruimte en de openbare weg. 



GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis: ‘Ik wil weten of de gemeente regels kan stellen over de wijze waarop robots gebruik maken van de openbare ruimte. Nu de eerste proeven met robots in Groningen eraan lijken te komen, is het belangrijk dat de gemeente zich daarop voorbereid en een visie ontwikkelt over de wijze waarop met robots om wordt gegaan.’

 

Proef met bezorgrobots?


Aanleiding voor de vragen is het feit dat afgelopen zaterdag was te lezen in het Dagblad van het Noorden dat een fastfoodketen met vijf vestigingen in de stad Groningen overweegt in Groningen door middel van een robot de bestellingen te gaan bezorgen.



 In de krant beweert een vertegenwoordiger van de keten dat daarvoor geen vergunningen nodig zouden zijn. Ook wordt beweerd dat de stad Groningen ‘rustig genoeg’ is voor een experiment, in tegenstelling tot Amsterdam. 



De fractie van GroenLinks wil weten of er voor die mogelijke proef contact is geweest met de gemeente, of er vergunningen nodig zijn voor een dergelijke proef en of het gebruik van dergelijke robots indien nodig verboden of gereguleerd kan worden. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W, aldus Benni Leemhuis,

Benni Leemhuis (GroenLinks)
Benni Leemhuis (GroenLinks)