bereikbaarheid-verkeer

13 nov 2015, 09:09

Korreweg gedeeltelijk ingericht als fietsstraat – nieuwe fietsstrategie gemeente Groningen

 Korreweg gedeeltelijk ingericht als fietsstraat – nieuwe fietsstrategie gemeente Groningen

De Korreweg wordt mogelijk gedeeltelijk heringericht als fietsstraat. Dit is een van de projecten van de gemeenten Groningen uit de nieuwe Fietsstrategie Groningen 2015-2025.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De herinrichting van de Korreweg als fietsstraat gebeurt om het fietscomfort én de veiligheid te vergroten. Het autoverkeer zal na de herinrichting min of meer ‘te gast’ zijn op de Korreweg. De gemeente neemt ook extra maatregelen op de kruispunten.

 

Ze bekijkt of op het kruispunt J.C. Kapteynlaan een fietsrotonde mogelijk is. Als eerste pakt de gemeente het deel van de Korreweg tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de J.C. Kapteynlaan aan.

 

“De Korreweg is één van onze drukste fietsroutes. Op piekmomenten zijn de fietspaden overvol, terwijl de rijbaan voor auto’s minder is. Daarom willen we de Korreweg herinrichten als fietsstraat. Dit plan moet goed aansluiten op de plannen voor het Oosterhamriktracé en de vervanging van de Gerrit Krolbrug.”, aldus de gemeente op de website “Groningen Fietsstad”.

 

FOTO: Terug naar zoals het vroeger was. Een brede stoep en een rijbaan voor fiets én auto waarbij de fiets prioriteit heeft

 

Fietsstrategie

 

Het voorstel is een van de eerste vier projecten die voortkomen uit de Fietsstrategie Groningen 2015-2025.

 

Met deze Fietsstrategie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is de komende jaren 85 miljoen euro beschikbaar van gemeente, provincie en Rijk voor het aanpakken van fietsroutes en het verbeteren van fietscomfort. Met het groeiend aantal inwoners van de stad, neemt ook het aantal fietsers toe. Het wordt steeds drukker terwijl de beschikbare ruimte hetzelfde blijft. De Fietsstrategie speelt hier op in.