Bereikbaarheid & Verkeer

Informatiemarkt over plan Opstelterrein ‘De Vork’ Essen-Haren

Het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor Opstelterrein ‘De Vork’ Essen-Haren ligt vanaf 20 januari tot en met 3 maart ter inzage voor reactie. Door de uitbreiding van sporen en perrons past het opstelterrein niet meer op het Hoofstation in Groningen en wordt het verplaatst naar ‘de Vork’ in de gemeente Haren. Om de aanleg van dit nieuwe opstelterrein mogelijk te maken wordt een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Op 2 februari is er een informatiemarkt.


Leestijd: 2 minuten

Archeologisch park bij nieuwe opstelterrein De Vork
Archeologisch park bij nieuwe opstelterrein De Vork

Het nieuwe opstelterrein komt in het gebied in de splitsing van de sporen richting Winschoten en Zwolle, net in de gemeente Haren. Het terrein wordt zo dicht mogelijk tegen het huidige Bedrijventerrein Zuidoost aangelegd. Daar komen vijftien opstelsporen met servicepaden, waarvan zeven sporen voor NS en acht voor de regionale vervoerder (nu Arriva). Er komen dienstgebouwen voor het personeel. Daarnaast komt er een technische ruimte voor het uitvoeren van inspecties en kleine reparaties. En zijn twee wasinstallaties voorzien om de treinen schoon te maken. Voor de dieseltreinen (van Arriva) komen aparte tankvoorzieningen.

Bij het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan hoort ook een inrichtingsplan om het opstelterrein goed in het landschap in te passen. Onderdeel van dat inpassingsplan is, als gevolg van inspraak vanuit de omgeving, een wal om geluid- en lichteffecten voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De wal zorgt ervoor dat het opstelterrein ook in de winter nauwelijks te zien is. Het opstelterrein krijgt led verlichting voor minimale lichtuitstraling in de nacht.

Informatiemarkt

Op maandag 2 februari 2015 van 19:30 uur tot 21:30 uur is een informatiemarkt over het Provinciaal Inpassingsplan in ‘t Clockhuys in Haren (Brinkhorst 3). Daar kunnen geïnteresseerden terecht met vragen over het plan en geven specialisten een toelichting.

Reactieprocedure

Het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan ligt vanaf dinsdag 20 januari tot en met 3 maart 2015 ter inzage. Het plan is in te zien in het Provinciehuis in Groningen (St. Jansstraat 4), op werkdagen van 9-17 uur en in het gemeentehuis in Haren (Raadhuisplein 10), op werkdagen van 9-17 uur. Tijdens deze periode kan men op het plan reageren.

Reacties worden betrokken bij het opstellen van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Daarna volgt een formele inspraakprocedure in het tweede kwartaal van 2015.

Groningen Spoorzone

Alle documenten waarop gereageerd kan worden staan in de Bibliotheek van de website van Groningen Spoorzone  www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. Ook is op deze website meer informatie te vinden over hoe men kan reageren, wat de huidige planning is en hoe het staat met de overige plannen voor het spoor in en om Groningen. Groningen Spoorzone is een project van de gemeente Groningen, de provincie Groningen,het Rijk,ProRail en NS.