bereikbaarheid-verkeer

01 apr 2019, 09:09

Grote enquête van gemeente: hoe kan fietsen in Groningen aantrekkelijker??

Grote enquête van gemeente: hoe kan fietsen in Groningen aantrekkelijker??

De gemeente Groningen wil haar fietsstrategie voor de komende jaren aanpassen. Daarom is de gemeente een onderzoek gestart naar de mening van Stadjers over fietsen. ‘Wat kan er beter?’: daar komen de vragen in onderstaande vragenlijst in essentie op neer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat zijn uw ervaringen met fietsen, fietspaden en verkeersveiligheid als fietser? De gemeente hoort het graag van u via een vragenlijst. De uitkomsten daarvan gebruikt ze bij het vernieuwen van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025.

 

Hierin staan alle plannen die het voor fietsers aangenamer maken om te fietsen. Denk aan het uitbreiden van fietsenstallingen, de aanleg van nieuwe fietspaden en bruggen of tunnels die knelpunten kunnen wegnemen voor fietsers.

 

Vul daarom de vragenlijst in. Hierin is ook ruimte voor uw ideeën en suggesties.