bereikbaarheid-verkeer

18 jan 2016, 22:10

Groningen wil met fietsstrategie 050 zorgen voor ‘Slimme en Gezonde stad’

Groningen wil met fietsstrategie 050 zorgen voor ‘Slimme en Gezonde stad’

Woensdag 20 januari ondertekenen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wethouder Paul de Rook  de intentieovereenkomst Slimme en Gezonde stad. Dat gebeurt 's middags om een uur bij de opening van de expositie over de Fietsstrategie 050 in het informatiecentrum op de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met het programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) een betere luchtkwaliteit, minder verkeerslawaai en een slimme en gezonde inrichting van steden.

In Groningen ligt de focus daarbij vooral op de inzet van het fietsbeleid,  een schone stadslogistiek en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen en lawaaihinder bij de grote infrastructurele werken.

Het omgevingsbeleid van de gemeente Groningen is al jaren gericht op een gezonde, schone en duurzame stad. Dit komt tot uitdrukking in het straatbeeld van Groningen, waar meer dan 60% van al het vervoer gebeurt per fiets. Het beleid van de gemeente om het gebruik van de fiets maximaal te stimuleren, bijvoorbeeld met meer slimme fietsroutes, vormt daarom een belangrijk onderdeel van het programma SGS.

Ook werkt de gemeente, samen met ondernemers, aan een efficiënt en schoon systeem van vervoer van producten van en naar de stad (stadsdistributie), waarbij de inzet van fietskoeriers, schone brandstof en bevoorrading op speciale plekken aan de rand van de stad belangrijke ingrediënten zijn.

Een ander onderdeel in het programma SGS is gericht op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en lawaaihinder bij grote infrastructurele werken, zoals de Aanpak Ring Zuid. De gemeente wil dat bereiken door te bevorderen dat zware werk- en voertuigen gebruik maken van een relatief zeer schone dieselbrandstof (Gas-To-Liquid) in plaats van ‘gewone’ diesel. 

De ondertekening van de intentieovereenkomst markeert de opening van de expositie over de plannen uit de Fietsstrategie 050. Daarin kunnen belangstellenden in het informatiecentrum zien welke concrete fietsmaatregelen de gemeente de komende jaren gaat nemen.