bereikbaarheid-verkeer

22 sep 2015, 11:11

Groningen eerste provincie met convenant over recreatieve routes bij wegenbouwprojecten

Groningen eerste provincie met convenant over recreatieve routes bij wegenbouwprojecten

Vertegenwoordigers van de provincie Groningen, 23 Groninger gemeenten, stichting Het Groninger Landschap en Routebureau Groningen hebben gisteren een overeenkomst ondertekend waarin is afgesproken om meer rekening te houden met recreatieve routes bij het plannen van wegenbouwprojecten. Groningen is de eerste provincie waar zo'n convenant is ondertekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie en 23 Groninger gemeenten gaan bij het plannen van wegenbouwprojecten meer rekening houden met wandel-, fiets-, en vaarroutes. Landelijk is een speciale digitale kaart ontwikkeld waarop de recreatieve routes zijn ingetekend. Op 21 september heeft de provincie Groningen op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de  Groninger gemeenten, stichting Het Groninger Landschap en Routebureau Groningen een overeenkomst ondertekend.

 

Convenant

 

Groningen is de eerste provincie waar zo'n convenant is ondertekend. Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar de andere provincies volgen. Met het convenant spreken de provincie, de gemeenten, het Routebureau Groningen en stichting Het Groninger Landschap af dat ze in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan om een goede oplossing te vinden.

 

Recreatieve routes

 

Tot nu toe werd bij de aanleg en het onderhoud aan wegen en de bouw van bruggen niet altijd rekening gehouden met bestaande wandel-, fiets-, en vaarroutes. Daardoor kwam het voor dat doorgaande routes doorsneden werden. De speciale digitale kaart met recreatieve routes is bestemd voor beleidsmakers bij het ontwikkelen van hun plannen.