Bereikbaarheid & Verkeer

Financiering voor project 'Rondje Lauwersmeer' is rond

De financiering van de eerste fase van het project 'Rondje Lauwersmeer' is rond. Het 'Rondje Lauwersmeer' is bedoeld om  bezoekers het Lauwersmeer beter te laten beleven; fietsend, wandelend, vissend of bijvoorbeeld varend.


Leestijd: 2 minuten

Financiering voor project 'Rondje Lauwersmeer' is rond
Financiering voor project 'Rondje Lauwersmeer' is rond

De provincies Groningen en Fryslân trekken voor fase1 allebei 1 miljoen euro uit. Naar verwachting komt hier nog een bedrag uit het Waddenfonds bij. De totale kosten van de eerste fase zijn begroot op ongeveer 3 miljoen euro.

In het rondje Lauwersmeer worden langs de randen van het Lauwersmeer allerlei voorzieningen aangelegd, zodat bezoekers de schoonheid van het Nationaal Park Lauwersmeer beter kunnen ervaren. Zo worden er steigers aangelegd voor watersporters en vissers en komen er nieuwe fiets- en wandelpaden. Om het gebied vanaf de randen beter te kunnen bekijken komen er uitzichtheuvels en een uitzichttoren. Het buitendijks gebied van Zoutkamp wordt beter ontsloten voor zowel de lokale bevolking als voor bezoekers.

Op vijf plaatsen rond het Lauwersmeer komen zogeheten Toeristische Overstap Punten (TOP’s): parkeervoorzieningen waar de bezoeker kan starten met fietsen en wandelen en waar informatie over het gebied wordt gegeven. Ook wordt er geïnvesteerd in het terugbrengen van de overvloed aan informatie- en routeborden langs het Lauwersmeer. Doel is om het  Nationaal Park beter herkenbaar en zichtbaar te maken.

Dark Sky Park

Het project 'Rondje Lauwersmeer, beleef het Lauwersmeer' is een van de projecten van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 2014-2018, dat door de Stuurgroep Lauwersmeer is vastgesteld. Een ander project uit dit programma moet ervoor zorgen dat het Nationaal Park Lauwersmeer het internationaal predicaat van Dark Sky Park krijgt. Daarmee richt het park zich op mensen die de echte duisternis willen beleven. Hiervoor zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met belangrijke partijen uit het gebied, zoals de recreatieparken, de haven, gemeenten en defensie. De volgende stap is kijken welke lichtbronnen er aangepakt worden.

Vogeluniversiteit

Verder is er een plan om een Vogeluniversiteit op te richten, als onderdeel van het  Activiteitencentrum de Bosschuur van Staatsbosbeheer. De universiteit is een versterking voor de publieks- en educatieve functie van de Bosschuur. De Stuurgroep Lauwersmeer investeert naar verwachting 130.000 euro in dit project.

TREK-festival

Ook ondersteunt de Stuurgroep Lauwersmeer het TREK-festival met een bijdrage van 10.000 euro uit de subsidie Quick Wins, www.provinciegroningen.nl. Dit festival wordt in nauwe samenwerking met de ondernemers in en rond het Lauwersmeer (Friesland en Groningen) georganiseerd op 28 en 29 maart met kunst, cultuur, theater, muziek, sport en streekproducten op 30 festivalplekken (www.trekfestival.nl).