bereikbaarheid-verkeer

04 feb 2015, 11:11

Eerste auto’s al vrijdagavond over fraaie nieuwe Noordzeebrug

Eerste auto’s al vrijdagavond over fraaie nieuwe Noordzeebrug

Groningen krijgt er aan de noordzijde van de Stad prachtige nieuwe wegen, een rotonde en een brug bij. Vanaf vrijdagavond kan iedereen zelf constateren of het inderdaad mooi is geworden, want dan gaat het eerste deel van die brug open.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf komende vrijdagavond 6 februari omstreeks 19.00 uur  kunnen de eerste auto's gebruik maken van  het eerste deel van de nieuwe Noordzeebrug in Groningen. Een prachtig nieuw stukje Noordelijke Ringweg is hier gerealiseerd, waarbij de weggebruiker  ‘verhoogd’ vanuit de richting Eemshaven de stad in- of uitrijdt.


Het eerste gedeelte van de nieuwe Noordzeebrug is klaar en is ruim drie meter hoger dan de oude Noordzeebrug. Tegelijkertijd is er bij de Bedumerweg ook een nieuw viaduct gerealiseerd, ruim 7 meter hoog op mooi vormgegeven palen. Ook daar een panoramisch uitzicht op dit gedeelte van de stad.

Even wennen

Het zal voor de automobilist even wennen zijn. Op de Noordzeebrug wordt in het weekend van 7/8 februari het verkeer in fasen ‘omgezet’ en gaat men op het nieuwe gedeelte rijden.  De aannemerscombinatie Oosterhof Holman/ Van Spijker is inmiddels aan de stadszijde begonnen met diverse werkzaamheden om ook dit gedeelte van de Noordzeebrug  te verhogen. In de afgelopen maanden hebben de betrokken medewerkers met man en macht gewerkt om dit mooie resultaat te bereiken. In de komende tijd concentreren de werkzaamheden zich op het heien van nieuwe damwanden, het maken van een brugdek.  het storten van duizenden m3 beton, de aanleg van een nieuw fietspad, maar ook de aanleg van een nieuwe rotonde bij de Bedumerweg en de bijbehorende verbindingswegen naar de Noordelijke Ringweg.

Extra toezicht

Vanaf maandagochtend 9 februari  -  tijdens spitsuren - zal de provincie Groningen in samenwerking met betrokkenen van de gemeente Groningen, de politie en hulpverleningsdiensten extra toezicht uitoefenen op de nieuwe verkeerssituatie en daar waar nodig bijsturen.

Geen feestelijke opening

De aanvankelijk geplande feestelijke opening met de omgeving is geannuleerd vanwege het recente dodelijk ongeval bij het nieuwe viaduct. De provincie Groningen en de betrokken aannemers zullen bekijken of er een ander geschikt moment is om de omgeving op een andere manier te betrekken bij de werkzaamheden.

Tot november 2015 concentreert de aannemerscombinatie Oosterhof Holman/Van Spijker zich op de bouw van het tweede gedeelte van de Noordzeebrug. Tot die tijd blijft de Noordzeebrug afgesloten voor fietsers en voetgangers.