Bereikbaarheid & Verkeer

ChristenUnie: vragen over ondertunneling van de Paterswoldseweg

Er komt een tunnel onder de Paterswoldseweg in Groningen. Dat is een van de grotere projecten ter verbetering van de bereikbaarheid van Groningen. De fractie van de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad vindt dat inwoners van Groningen beter over het project geïnformeerd hadden kunnen worden en heeft daarover nu schriftelijke vragen gesteld.


Leestijd: 1 minuut

ChristenUnie: vragen over ondertunneling van de Paterswoldseweg
ChristenUnie: vragen over ondertunneling van de Paterswoldseweg

De fractie van de ChristenUnie meent dat omwonenden van de voorgenomen ondertunneling van de Paterswoldseweg pas laat en gebrekkig zijn geïnformeerd over de plannen en heeft hierover vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De ondertunneling van de Paterswoldseweg maakt deel uit van het besluit voor een Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden en de derde fase van de HOV-as West. De veronderstelling in het geheel is dat de aanleg van deze derde fase niet mogelijk is zonder een ongelijkvloerse kruising, wat heeft geleid tot de keuze voor een tunnel, waarover de raad in maart 2013 geïnformeerd is.

Fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie valt echter op dat betrokkenen/belanghebbenden pas veel later, in november, betrokken zijn bij de plannen: "Bewoners hebben het gevoel dat dit project over hen uitgerold wordt. Bewoners hadden veel eerder betrokken moeten worden."

De ChristenUnie signaleert verder dat bewoners bij de inspraak vooral vragen naar nut en noodzaak van de ondertunneling, maar dat antwoorden van het College tot nu toe onbevredigend zijn. Ook maken bewoners zich grote zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk, voor extra verkeer door vooral Grunobuurt en Badstratenbuurt en voor een slechte bereikbaarheid voor Laanhuizen.

De ChristenUnie wil dan ook van het College weten waarom bewoners pas in zo'n laat stadium geïnformeerd zijn over de plannen en waarom de informatie slechts mondjesmaat naar buiten komt, zodat er veel vragen blijven bestaan bij bewoners. De fractie roept het College op alsnog de dialoog met de wijken te zoeken.