Bereikbaarheid & Verkeer

Vragen aan provinciebestuur over gestremde Borgbrug bij Ruischerbrug

De Statenfractie van de ChristenUnie in de provincie Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van het herstel van de Borgbrug te Ruischerbrug.


Leestijd: 1 minuut

Aanleiding is de langdurige stremming van de brug wegens een aanvaring door een binnenschip twee maanden geleden, waardoor landbouwverkeer bijna 9 kilometer moet omrijden. Voor fietsers betekent de stremming minimaal 4 kilometer omrijden.

'Het landbouwverkeer vraagt speciale aandacht. Met het voorjaar in aantocht nemen de verkeersbewegingen van het landbouwverkeer, waaronder loonbedrijven, significant toe. Half februari begint de agrarische sector ook weer met het uitrijden van mest. Landbouwverkeer op alternatieve routes veroorzaakt dientengevolge oponthoud voor andere verkeersdeelnemers. Het behoeft geen betoog dat de verkeersveiligheid op de alternatieve routes ook in geding is', aldus Statenlid Gerrit Jan Steenbergen.

De fractie wil onder andere weten of het college bereid is zijn invloed aan te wenden om het herstel van de brug te versnellen en of er overleg is geweest met agrarische belangenorganisaties.