Bereikbaarheid & Verkeer

Busremise Qbuzz verhuist naar Peizerweg

De busremise van Qbuzz in de stad Groningen verhuist in december 2015 van de Bornholmstraat naar de Peizerweg. Een gedeelte van het terrein van het Groningse sociale werkvoorzieningsbedrijf Iederz wordt daarvoor vrij gemaakt.
De verhuizing naar dit deel van de stad is gewenst, o.a. om hinder voor het openbaar vervoer tijdens de aanleg van de Zuidelijke Ringweg te beperken.


Leestijd: 1 minuut

Busremise Qbuzz verhuist naar Peizerweg
Busremise Qbuzz verhuist naar Peizerweg

Omdat de busremise aan de Peizerweg gunstiger ligt ten opzichte van het hoofdstation, is het ook mogelijk de exploitatie van het openbaar vervoer te verbeteren. Voor het halen en brengen van de bussen hoeven minder kilometers gereden te worden. Als het traject in de toekomst helemaal tot het stationsgebied is doorgetrokken wordt de situatie nog aantrekkelijker.

Er is sprake van een intensivering van het gebruik van dit laatste stuk van de busbaan, met bussen die van en naar de remise rijden. Het merendeel van dit ‘materieel-vervoer’ vindt plaats gespreid in de vroege ochtend bij het geleidelijk ‘opstarten' van alle buslijnen in de stad en in de avonduren bij de geleidelijke 'afbouw'. Met de omwonenden wordt hierover nog nader overlegd.

De busremise zal ongeveer de helft van het terrein van iederz in beslag nemen. De gemeente verkoopt daartoe een stuk van 18.000 m2 met daarop een deel van de huidige opstallen. Het pand van iederz is de laatste jaren minder bezet als gevolg van het beleid waarbij steeds meer medewerkers worden toegeleid naar werkplekken ‘op locatie’.

Ook andere vormen van samenwerking met werkgevers maken voor iederz een andere, meer flexibele huisvesting gewenst.
Tussen april en november 2015 zal de nieuwe busremise worden aangelegd. Medio december – met ingang van de nieuwe dienstregeling 2016 – rijden de bussen vanaf de nieuwe stalling aan de Peizerweg.