Bereikbaarheid & Verkeer

Busdienstregeling Groningen 2015 bekend; uitbreiding lijnen naar Delfzijl en Assen

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de dienstregeling openbaar busvervoer 2015 vastgesteld. In deze dienstregeling is een bezuiniging van € 1,8 miljoen gerealiseerd. De bezuiniging is nodig door dat het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe.


Leestijd: 1 minuut

De hoofdlijnen voor de dienstregeling 2015 werden in april vrijgegeven voor inspraak. Het OV-bureau ontving reacties van de OV-Consumentenplatforms in Groningen en Drenthe, gemeenten en inwoners. Met name uit Hoogeveen en Meppel kreeg het OV-bureau veel reacties op het voornemen om de weinig gebruikte stadsbussen op maandag t/m zaterdag overdag minder vaak te laten rijden en zowel in de avonduren als op zondag te laten vervallen.

Haren

Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft het OV-bureau besloten in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Haren een deel van de voorgenomen bezuinigingen een jaar uit te stellen. De genoemde gemeenten krijgen een jaar de ruimte om toe te werken naar het omzetten van een deel van het openbaar vervoer naar vrijwilligersvervoer. De voorgenomen bezuiniging in de avonduren en op zondag blijft. Waar lijnen in 2015 vervallen zet het OV-bureau, als er geen alternatieven voor de reizigers over blijven, ter overbrugging een LijnBelBus in.

Groningen – Delfzijl

Naast bezuinigingen voegt het OV-bureau ook ritten toe op enkele sterk groeiende lijnen. Zo breidt het OV-bureau het aanbod op de succesformule Q-link uit, door op de paarse lijn vanuit Annen en Zuidlaren extra ritten in de spits te bieden. Verder is gekozen voor uitbreiding op de sterk groeiende lijnen 140 Groningen-Delfzijl en 309 Assen Kloosterveen- Groningen.

De nieuwe busdienstregeling gaat in op 14 december 2014.

De volledige vastgestelde dienstregeling 2015 is te vinden op  www.ovbureau.nl