bereikbaarheid-verkeer

15 dec 2014, 10:10

Bijeenkomst over plannen heliport Eemshaven

Bijeenkomst over plannen heliport Eemshaven

Groningen Seaports verwacht dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven werkzaam in de offshore (wind)industrie een uitvalsbasis in een haven zal zoeken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bedrijven in deze sector leveren voor lange tijd werkgelegenheid op, omdat naast de bouw van windturbines dan ook het service/onderhoud vanuit deze uitvalsbasis plaats kan vinden. Deze bedrijven dienen ook per helicopter hun turbines op zee te kunnen bereiken, en om die reden onderzoekt Groningen Seaports de mogelijkheid van een helikopter start- en landingsplaats (heliport) nabij de Eemshaven.

 


 

Woensdag 17 december kunnen geïnteresseerden tussen 19.30 tot 21.30 uur binnenlopen in het Bommelhoes (Oudedijksterweg 22) in Uithuizermeeden om informatie te verkrijgen over de voortgang van de plannen rondom een helikopter start- en landingsplaats (heliport) nabij de Eemshaven. Het gaat hier om een inloopmarkt; men kan ‘vrij’ binnenlopen.

 

Tijdens een Informatieavond in juni van dit jaar is de omgeving geïnformeerd over het zoekgebied voor deze heliport in een straal van ca. 10 km rondom de Eemshaven. In de afgelopen maanden is dit zoekgebied verfijnd tot een gebied van circa 400 ha dat zich grotendeels uitstrekt boven in de polder bij Uithuizermeeden.

 

Nadere onderzoeken
 

In de komende tijd zal Groningen Seaports - in overleg met betrokken overheden - binnen dit gebied verdere (detail) onderzoeken in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) -procedure verrichten. Zo wordt er rekening gehouden met o.a. leefomgeving van omwonenden, veiligheid, geluid, fauna en flora, landschap, archeologie en cultuurhistorie.

Een belangrijk aandachtspunt is tevens dat de toekomstige locatie op een dusdanige afstand van de kust ligt, dat de heli’s voldoende hoogte kunnen maken voordat ze over het wad vliegen en voldoende afstand hebben van obstakels als hoogspanningskabels en windturbines. Rekening houdend met al deze uitgangspunten wordt ten slotte het meest geschikte perceel geselecteerd. De MER zal naar verwachting in het voorjaar van 2015 gereed zijn.