bereikbaarheid-verkeer

28 mrt 2017, 15:03

Aansluiting Europaweg op ring zuid stap dichterbij: Tracébesluit gewijzigd

Aansluiting Europaweg op ring zuid stap dichterbij: Tracébesluit gewijzigd

Er komt mogelijk een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Dit is mogelijk vanwege een wijziging van het Tracébesluit. Ook een groenere aanblik van het Julianaplein is door de wijziging een stap dichterbij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mogelijk komt er ook een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Combinatie Herepoort heeft deze vergunning inmiddels aangevraagd.

De aansluiting van de Europaweg, de groenere aanblik van het Julianaplein en de fietstunnel stonden niet in het Tracébesluit van 2014, omdat ze niet in het oorspronkelijke budget pasten. Om de plannen uit te voeren, was een wijziging van het besluit nodig. Dat is nu gebeurd.

Het aangepaste Tracébesluit wordt woensdag gepubliceerd. Vanaf 30 maart tot en met 10 mei kunnen zienswijzen worden ingediend. Dan liggen de bijbehorende documenten ter inzage bij de gemeente, de provincie en het Ministerie van I&M. Tijdens de zienswijzenperiode organiseert de projectorganisatie een informatiebijeenkomst voor de omgeving Europaplein en een inloopspreekuur voor de omgeving Julianaplein.