Wonen

Woningtekort Groningen naar 9.800; toenemend tekort aan woningen voor ouderen verwacht

Het woningtekort in Nederland is begin 2020 opgelopen naar 315.000 woningen. Dat is 4% van de woningvoorraad. In de regio Groningen is het tekort nog hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 5,0%. Dat meldt Capital Value, specialist in woningbeleggingen in Nederland. Het bedrijf presenteerde maandagmiddag resultaten van een onderzoek samen met ABF Research naar de ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt.


Leestijd: 2 minuten

Woningtekort Groningen naar 9.800; toenemend tekort aan woningen voor ouderen verwacht
Woningtekort Groningen naar 9.800; toenemend tekort aan woningen voor ouderen verwacht

Het tekort in de regio Groningen nam het afgelopen jaar verder toe. De stad heeft daarom ingezet op enkele projectlocaties aan onder andere het Reitdiep. In die projecten hebben woningbeleggers een belangrijke rol en dat is goed,  want beleggers hebben de komende jaren voldoende kapitaal beschikbaar om 100.000 nieuwe huurwoningen in Nederland te realiseren. Ook voor Groningen bestaat grote belangstelling bij beleggers.  Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research.

Het woningtekort in de regio Groningen wordt begin 2020 geraamd op 5% van de voorraad. Dit komt neer op circa 9.800 woningen. Dat tekort loopt tot 2022 nog verder op tot 5,3% van de voorraad, oftewel 10.500 woningen. Het tekort blijft daarna volgens de huidige prognoses constant.

Deze ontwikkeling komt grotendeels overeen met de verwachtingen voor heel Nederland. Het woningtekort in Nederland bedraagt momenteel circa 4% van de voorraad en de verwachting is dat dit percentage de komende 2 tot 3 jaar zal stijgen als gevolg van de terugval van het aantal bouwvergunningen in 2019 en de sterkere bevolkingsgroei.

De afgelopen jaren is er onvoldoende gebouwd voor de groeiende groep ouderen, zo stellen de bedrijven. Het aantal ouderen (75-plus huishoudens) in de regio Groningen neemt de komende 10 jaar met 50% toe tot 32.300. Dat is een groei van 10.800 huishoudens. Een aanzienlijk deel van deze ouderen heeft in de komende vijf jaar behoefte aan een aangepaste woning vanwege mobiliteitsbeperkingen.

Ouderen geven aan wel te willen verhuizen, maar dat niet te kunnen omdat er geen geschikt aanbod is. Dit geldt voor circa 20% van de 65-plus huishoudens. De doorstroming op de woningmarkt stokt momenteel ook omdat ouderen geen of nauwelijks geschikte woonruimte kunnen vinden.

Steeds meer vitale ouderen in Groningen
Steeds meer vitale ouderen in Groningen

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “In de regio Groningen is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in veel en mooie plannen om iets te doen aan het oplopende woningtekort. Het is een gemiste kans als er in 2020 en 2021 niet gestart zou kunnen worden met realisatie van die plannen, juist nu er zoveel kapitaal beschikbaar is. Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen willen graag investeren in betaalbare huurwoningen in Groningen. Ook woningcorporaties zijn zeer actief en willen graag veel nieuwe en betaalbare huurwoningen toevoegen de komende jaren. Met daadkracht en samenwerking kan er nu iets worden gedaan aan het terugdringen van het woningtekort in de regio”.