wonen

28 feb 2014, 10:10

’t Zielhoes in Noordpolderzijl bij mooiste zeehaventje van Nederland, blijft voorlopig helemaal zichzelf

’t Zielhoes in Noordpolderzijl bij mooiste zeehaventje van Nederland, blijft voorlopig helemaal zichzelf

Het is een van de meest authentieke restaurants van Groningen, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan: restaurant ’t Zielhoes in Noordpolderzijl, de kleinste en volgens velen mooiste zeehaven van Nederland in noord-Groningen. Uitbaters van dit restaurant zijn door het Gerechtshof in Leeuwarden in het gelijk gesteld in een juridisch conflict met de gemeente Eemsmond.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander meldt vanmorgen het Dagblad van het Noorden (www.dvhn.nl).

Aanleiding voor de strijd vormt een verschil van inzicht over de toekomst van de haven van Noordpolderzijl. De gemeente vindt dat ze met de haven een kleine groeibriljant in handen hebben, dat zich verder zou moeten ontwikkelen en zo het toerisme kan stimuleren.

 

De uitbaters, daarin gesteund door een aantal bezoekers, vinden juist dat Noorderpolderzijl haar aantrekkingskracht ontleent aan haar authenticiteit en dat er daarom zo weinig mogelijk moet veranderden, ook wat betreft de exploitatie en catering van ’t Zielhoes. Eerder won de gemeente Eemsmond, maar in hoger beroep stelde het Gerechtshof de uitbater van ’t Zielhoes in het gelijk.

 www.dvhn.nl

 

Reactie gemeente Eemsmond: mogelijk in cassatie

‘We zijn blij dat er een uitspraak is gekomen zodat er aan deze langlopende kwestie mogelijk een einde kan komen’, aldus Jan Dobma, loco-burgemeester gemeente Eemsmond.

De uitspraak van het Gerechtshof gaat over twee onderdelen: het lopende huurcontract en een beoogde nieuwe uitbater van ’t café-restaurant in Noordpolderzijl. Het Hof houdt het huurcontract met de erfgenamen in stand. Daarnaast hadden de erfgenamen gevorderd dat iemand anders in hun plaats als huurder zou worden aangemerkt. Deze vordering heeft het Hof afgewezen. Het Hof oordeelt dat deze beoogde uitbater  "zichzelf als potentiële huurder van ’t Zielhoes onmogelijk heeft gemaakt".

Het Hof komt tot deze conclusie doordat:

"…de beoogde uitbater zich zo onbetamelijk over de gemeente en haar burgemeester heeft uitgelaten het onredelijk zou zijn om de gemeente tegen haar wil met zo'n huurder op te zadelen".

‘Deze uitspraak van het Gerechtshof is voor ons aanleiding om het gesprek met de oorspronkelijke uitbaters – erven Van Warners – aan te gaan, gaat Jan Dobma verder. Iets wat voorheen praktisch onmogelijk was. De gemeente heeft vertrouwen in de toekomst van ’t Zielhoes’. De gemeente ziet Noordpolderzijl als een plek waar bezoekers kunnen genieten van de rust, ruimte en het idyllische karakter. ‘t Zielhoes is daar een onderdeel van.

In cassatie?

Hoewel tevredenheid overheerst, zal het college zich nog nader beraden en onderzoeken of er aanleiding is om in cassatie te gaan.