wonen

07 dec 2019, 11:11

Steeds meer insectenlinten in Groningen - zand gestrooid met bloemenzaden moet zorgen voor paradijs voor bijen

Steeds meer insectenlinten in Groningen - zand gestrooid met bloemenzaden moet zorgen voor paradijs voor bijen

Groningen krijgt steeds meer bijen- of insectenlinten. Dat zijn stukken groen langs wegen, waar nieuw gras wordt ingezaaid met daarin ook zaden van bloemen die aantrekkelijk zijn voor insecten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Werd er onlangs al een insectenlint ingericht aan de Prinsesseweg, nu komt daar ook linten bij in de Groningse wijk De Buitenhof, achter het Stadspark. Dat meldt de gemeente Groningen op haar website.

Dwars door de wijk, van noord naar zuid, loopt de brede Hunsingolaan. Over de gehele lengte van de straat heeft de gemeente op de grasstroken aan weerszijden van de rijbaan een laagje geel zand gestort.

Bewoner Ellen Reehorst, actief in de werkgroep groen van buurtcommissie Buitenhof, en Hemmo Jager, technisch specialist ecologie bij de gemeente, leggen uit waarom.

 

Insecten Groningen

 

“In zo’n grasstrook tref je naast gras ook veel mossen aan”, vertelt Hemmo. “Daarom hebben we het gras eerst geverticuteerd. Dan snijd je de graszode open waardoor de structuur opener wordt. Het laagje zand is voor het kiemen van de zaden. De kruiden en bloemen moeten komend voorjaar sneller opkomen dan het gras. Het insectenlint zal er dit voorjaar nog vrij bescheiden uitzien, maar in 2021 zal het beeld al heel anders zijn.”

 

Kruiden langs de weg

 

“We hebben deze methode nog niet vaak toegepast”, zegt Hemmo. “Het alternatief is dat je de graszoden eraf schraapt. Dat heeft een behoorlijke impact. Zoals we het nu doen, is de ingreep minimaal en kun je de kruiden toch aan de gang krijgen.”

Dit kruidenmengsel is ontwikkeld door het Friese bedrijf Cruydt-Hoeck, in samenwerking met de gemeente Groningen. Het mengsel, met onder andere pinksterbloem, boterbloem en madeliefje, is geschikt voor grasstroken die eens per drie tot vier weken gemaaid worden. De soorten in het mengsel kunnen in het lage gazon dat je dan krijgt vaak toch bloemen vormen die benut kunnen worden door bestuivende insecten.