wonen

29 okt 2019, 09:09

SP wil collectieve inkoop energie voor Groningse minima

SP wil collectieve inkoop energie voor Groningse minima

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad wil dat de gemeente collectief schone, lokale en goedkope energie voor mensen met een laag inkomen gaat inkopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de SP zijn, naast de zorgkosten en huurprijzen, de energiekosten voor mensen lage inkomens amper nog op te brengen. De collectieve Groninger energie-inkoopregeling is volgens de SP de eerste stap naar betaalbare en schone energie.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “De tijd van individualistische oplossingen is voorbij. Die vergroten de ongelijkheid en zijn gedoemd te mislukken. Alleen collectieve oplossingen zorgen voor goede en betaalbare energie van ons allemaal.”

Het idee van de SP is geïnspireerd op de collectieve zorgverzekering voor minima en het energiecollectief van de Consumentenbond. Daarnaast willen de socialisten dat er een Groninger gemeentelijk energiebedrijf wordt opgezet die vervolgens de energie gaat leveren. Dijk: “Uiteindelijk moeten we naar een gemeentelijk energiebedrijf dat zelf met hernieuwbare bronnen de stroom gaat leveren. Dat is schoner, goedkoper en democratischer.”

Tijdens de gemeenteraad op 30 november zal de SP een voorstel indienen om het plan van een collectieve Groninger energie-inkoopregeling verder uit werken.