Wonen

PFAS-gehalte Groningse zwemwateren laag; geen risico’s voor zwemmers

Het PFAS-gehalte in de Groningse zwemwateren is laag. Uit onderzoek van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân blijkt dat het gehalte ruim binnen de richtlijnen van het RIVM valt. Dit betekent dat liefhebbers veilig kunnen blijven zwemmen in aangewezen zwemplassen.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Provincie Groningen
Foto | Provincie Groningen

De afgelopen weken zijn op negen locaties in de provincie Groningen monsters van het zwemwater genomen. De waterschappen onderzochten onder andere het water van het Stadsstrand Groningen, het Paterswoldsemeer en het Oldambtmeer.

Volgens de richtlijnen van het RIVM mag er maximaal 280 nanogram PEQ (verzamelnaam voor meerdere soorten PFAS) per liter in het zwemwater voorkomen. De waarden die gevonden werden in de Groningse zwemwateren werden gevonden lagen tussen de 0 en 37 nanogram. Daarmee zijn er geen risico’s voor de gezondheid van zwemmers.

Nieuwe controles

De controles van het PFAS-gehalte zijn nieuw dit jaar. Dit gebeurt naast de reguliere, wekelijkse controles van het zwemwater. Op dit moment is controle op PFAS nog geen wettelijke verplichting, maar de provincie Groningen wil graag weten hoe hoog de concentraties zijn.

De controle op PFAS in zwemwateren gebeurt door heel Nederland. Later dit jaar wordt het onderzoek landelijk geëvalueerd. Dan wordt ook bepaald hoe vaak de waterschappen de controle op PFAS jaarlijks moeten uitvoeren.

Per- en polyfluoralkylstoffen

PFAS, ofwel Per- en polyfluoralkylstoffen, zijn volgens het RIVM door de mens gemaakte stoffen waar zorgen over bestaan. PFAS kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu.