wonen

13 jun 2018, 09:09

Oosterhamriktracé: nieuwe autoverbinding tussen binnenstad, UMCG en oostelijke ringweg

Oosterhamriktracé: nieuwe autoverbinding tussen binnenstad, UMCG en oostelijke ringweg

Is het een goede zaak dat er een nieuwe autoverbinding komt tussen binnenstad, UMCG en oostelijke ringweg? Buurtbewoners in de Oosterparkwijk vinden van niet. Maar B en W denken dat het een verstandige oplossing is. Vanmiddag komt de kwestie aan de orde tijdens een vergadering van een Raadscommissie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De definitieve voorkeursvariant van het college van B&W - de variant ‘Splitsing’ - voor een nieuwe auto- en busverbinding in de Oosterhamrikzone komt vandaag aan de orde in de commissie Beheer en Verkeer die om 16.30 begint.

 

‘Splitsing’ heeft de voorkeur van burgemeester en wethouders. En dat is ook zo gebleven na de inspraakperiode en ook na een hoorzitting van de gemeenteraad in de wijk. Er komt, als het aan het college ligt, dus een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs Oosterhamrikzone noordzijde. Andere onderzochte varianten vallen af.Vinkenstraat


De bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden krijgen een nieuwe route. Die gaan in de Splitsing-variant via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein, de Vinkenstraat en via de huidige busbaanbrug naar Kardinge. Na de inspraak zijn er wel op onderdelen nadere randvoorwaarden opgesteld of nieuwe inzichten opgedaan.


In het raadsvoorstel over de voorkeursvariant wordt uitgebreid ingegaan op onder meer de milieu-effecten, de verkeersveiligheid en het parkeren. Voor de vervolgfase is een aantal randvoorwaarden opgesteld.

 

Zo komt er een “second opinion” op de thema’s lucht en geluid, mag er geen parkeerprobleem op de wijk worden afgewenteld en komt er een inrichtingsplan voor een veilige inrichting van woon- en leefomgeving. Of de voorkeursvariant van het college wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp besluit de gemeenteraad op 27 juni.

 

(Foto en meer informatie: Professorenbuurt Oost.)