wonen

28 okt 2019, 16:04

Nieuwe route maakt fietsen tussen Groningen en Leek als alternatief voor auto aantrekkelijker

Nieuwe route maakt fietsen tussen Groningen en Leek als alternatief voor auto aantrekkelijker

Er komt een nieuwe, aantrekkelijker fietsroute tussen Groningen en Leek. De provincie Groningen heeft het tracé er van, ten zuiden van de A7, bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe doorfietsroute Groningen-Leek komt ten zuiden van de A7, met twee routes naar Leek en ten noorden van de A7 een parallel fietspad ter hoogte van Oostwold. De parallelle fietsroute over de Zonnewal is een belangrijke wens van het dorp Oostwold. Via de doorfietsroute fiets je comfortabel, snel en veilig tussen Groningen en Leek.

 

Deze nieuwe doorfietsroute maakt het aantrekkelijker om tussen Groningen en Leek vaker de fiets te nemen in plaats van de auto. Lange tijd waren er twee varianten in beeld: ten noorden en ten zuiden van de A7.

 

Het nu gekozen ontwerp bevat onderdelen van beide varianten. De route ligt ten zuiden van de A7 en loopt voor een deel op de Zonnewal. Extra voordeel van het plan is dat nu ook de fietsroutes richting Leek worden aangepakt.

 

Dit zijn de route over de Hoofdstraat naar Tolbert en de route langs het Lettelberter- en Hoofddiep naar het centrum van Leek. De provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen werken samen aan de aanleg van de doorfietsroute Groningen-Leek.

 

Inloopavond

 

Dinsdag 12 november van 17.00 - 20.00 uur is er een inloopavond over de nieuwe doorfietsroute in Dorpshuis Lettelbert, Hoofdstraat 190 in Lettelbert.

 

Zonnewal bij Oostwold

 

Langs de A7 is een zonnewal gepland tussen het viaduct bij de Munnikevaart en het viaduct bij Lettelbert. Dit is een geluidwal van 1500 meter lang met daarop een zonnepanelen-installatie van ruim 9000 vierkante meter. Deze zonnewal is een initiatief van de Energie Coöperatie Oostwold.

 

Doorfietsroute
 

Doorfietsroutes in de regio Groningen-Assen zijn fietspaden met weinig tot geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Deze brede en comfortabele fietspaden worden goed onderhouden en in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Groningen wil een fietsvriendelijke provincie zijn en blijven. Dit doen we onder andere door het zo aantrekkelijk mogelijk te maken de fiets te pakken. Lekker doorfietsen? Neem de doorfietsroute, de snelle verbinding tussen dorp en stad!