wonen

26 jul 2019, 11:11

Mosselen uitgezet in Paterswoldsemeer

Mosselen uitgezet in Paterswoldsemeer

Waterschap Noorderzijlvest is gestart met een experiment met mosselen in het Paterswoldsemeer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het waterschap wil de ontwikkeling van water- en oeverplanten in nieuwe moeraszones bevorderen door het plaatsen van zogeheten ‘BESE-elements’. De verwachting is dat daarmee waterplanten makkelijker hechten en de groei wordt gestimuleerd. Meer water- en oeverplanten zijn beter voor de algehele waterkwaliteit.

 

BESE-Elements

 

BESE-elements zijn biologisch afbreekbare matten met een honingraatstructuren en worden gemaakt van aardappelzetmeel. Ze breken zichzelf af in een tijdsbestek van 10-15 jaar. Deze structuren moeten het voor waterplanten gemakkelijker maken om zich te vestigen in de moeraszones. Daarnaast leveren zij extra leefgebied voor macrofauna en schuilplekken voor jonge vis. Tijdens de pilot worden de BESE-elements ook geënt met driehoeksmosselen.

 

Driehoeksmosselen

 

Driehoeksmosselen dragen bij aan de helderheid van het water en het oplossen van blauwalgoverlast. De mossel filtert onopgeloste zwevende deeltjes (een belangrijke bron van troebelheid) uit het water en haalt daar zijn voedsel uit. Omdat veel blauwalgen zich in troebel water beter kunnen ontwikkelen dan groenalgen, vermindert de driehoeksmossel op deze manier de kans op het optreden van blauwalgbloei.

 

Daarnaast vormen algen en vooral blauwalgen, een belangrijk deel van het dieet van de driehoeksmossel. De driehoeksmossel hecht zich alleen op harde structuren. In het noordelijke deel van het Paterswoldsemeer bestaat de bodem deels uit stenen. Hier doet de driehoeksmossel het goed. Over het algemeen is het water hier ook helderder dan in de rest van het meer. In het zuidelijke deel komt de driehoeksmossel minder voor, omdat harde structuren op de bodem daar ontbreken. 'Met de BESE-elements hopen we ook het zuidelijke deel van het Paterswoldsemeer geschikt te maken voor de driehoeksmossel', aldus Noorderzijlvest.