sport

14 apr 2017, 08:08

Nieuw bestuur voor Lycurgus; Paul van der Wijk nieuwe voorzitter

Nieuw bestuur voor Lycurgus; Paul van der Wijk nieuwe voorzitter

Op de dag dat bekend werd dat Mark Boumans per 18 mei de nieuwe burgemeester is van Doetinchem droeg hij de voorzittershamer van Abiant Lycurgus over aan zijn opvolger. Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, is de nieuwe voorzitter van Lycurgus, vertegenwoordigd door de Stichting Topvolleybal Groningen. Met het vertrek van Boumans is ook de rest van het bestuur van het toneel verdwenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bestuurswijziging is een nadere invulling van het twee jaar geleden gepresenteerde plan ‘Ambitie 2020’. Een belangrijk punt hierin is om bestuurlijk de organisatie verder te professionaliseren. Met als doel om structureel bij de top van Nederland te behoren, hoofdprijzen te pakken en ook Europees mee te tellen. Het nu grotendeels terugtredende bestuur heeft altijd met alle energie aan de ontwikkeling van de organisatie gewerkt en draagt nu het bestuurlijke stokje over. Een groot deel van het huidige bestuur blijft gelukkig voor de organisatie behouden.

In de natuurlijke transitie is nu een andere fase aangebroken. Een fase waarin het bestuur tijd en ruimte heeft om nadrukkelijker op strategisch niveau te kunnen opereren. Een lange termijnvisie vanuit ‘Ambitie 2020’ nader inhoud te geven om van daaruit keuzes te maken. Maar ook vorm geven aan de ambitie om Abiant Lycurgus een prettige ontmoetingsplaats te laten zijn voor bedrijfsleven en sportliefhebbers. Het scheidende bestuur is blij kwalitatief goede bestuurders gevonden te hebben om de aangescherpte ambitieplannen in te vullen.

Het nieuwe bestuur bestaat naast Van der Wijk uit zes andere leden. Bert Eissens (lid bestuur UMCG Revalidatiecentrum Beatrixoord) is vice-voorzitter, Vanuit het terugtredende bestuur blijft alleen Wim Wolfs (financiële portefeuille),  Marcel van Delden (oud-speler) doet sport en maatschappij. Allard Bloem (oud-speler) is verantwoordelijk voor technische zaken, Rianne Folkerts (ketenmanager Veiligheidshuis Drenthe) doet personele zaken en Fred Hassert (Chief Financial Officer Provincie Groningen)  houdt zich bezig met marketing .