Nieuws

Groningen, de nieuwe high-tech city. Maar er is niemand die het weet.

Groningen is hard op weg om zich te ontwikkelen tot een tweede Eindhoven, en tot de high-tech city van het Noorden. Maar er is in Groningen bijna niemand die dit weet en die daar trots op is.


Leestijd: 2 minuten

Het atrium van de Feringa-building
Het atrium van de Feringa-building

Zeker op de Zernike Campus ontwikkelen zich bedrijven in de bio-medische sector in rap tempo en krabben de directies zich er op het hoofd over de vraag hoe ze aan voldoende talent kunnen komen om alle mooie vacatures te vervullen.  De Rijksuniversiteit Groningen levert steeds meer ingenieurs af.

Deze twee zaken hebben met elkaar gemeen dat dit bijna niemand lijkt op te vallen, en dat we ons hier in Groningen maar blijven afvragen wat we toch moeten doen met alle aardbevingsmiljoenen die zijn toegezegd, alsof we hier een beetje zielig zijn. Maar hier is het nieuws: Groningen – althans de stad – is helemaal niet zielig, en ontwikkelt zich op een prachtige en krachtige manier tot een nieuwe ‘High Tech City’.

Dat Groningen zich tot een nieuwe tech-stad ontwikkelt is voor een zeer groot deel te danken aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ooit, in de zeventiende eeuw, begon de universiteit als een soort theologische faculteit. In de loop der eeuwen zijn daar belangrijke faculteiten bij gekomen en leverde de stad eminente juristen, taalkundigen en sociale wetenschappers op.

Maar wat slechts weinigen weten is dat de RUG niet alleen een alfa universiteit is, maar ook een grote beta-instelling, waar je ook natuur- en scheikunde kunt studeren maar waar, en daar gaat het in dit verband om, ook ingenieurs opgeleid worden. Groningen komt wat het afleveren van  ingenieurs voor in het rijtje van steden als Delft en Eindhoven.

Vorige week nog maakte de RUG bekend dat de Faculty of Science and Engineering binnenkort lid wordt van het “4TU Stan Ackermans Institute”. Dat betekent dat de RUG zich aansluit bij een samenwerkingsverband van Nederlandse technische universiteiten. Deze ontwikkeling geeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de mogelijkheid om samen te werken met de hightechsector en om uitzonderlijke ingenieurs af te leveren.

Deze ontwikkeling sluit precies aan bij een door de RUG sinds 1958 gevoerd beleid. De RUG startte toen als eerste brede universiteit met ingenieursopleidingen als scheikundige technologie, technische natuurkunde en technische wiskunde.

Eerder deze maand maakte de RUG ook een ander heuglijk nieuwtje bekend. Het kabinet heeft namelijk besloten om eenmalig 450 miljoen euro te investeren in techniekonderwijs om de chipbedrijven ASML en NXP in regio Eindhoven te ondersteunen. RUG is gevraagd hier een bijdrage aan te leveren.

De RUG wordt door het kabinet gezien als een belangrijke partner, als internationale speler in onderwijs en onderzoek in de relevante vakgebieden. Samen met andere deelnemers wordt de RUG uitgenodigd vóór 1 juli een nationaal versterkingsplan van microchip-talent op te stellen.

Kortom: Groningen timmert in de beta-richting stevig aan de weg. Daar komt, om dit te symboliseren, straks ook nog de opening van de Feringa building bij.

Groningen werd tot nu toe door sommigen wel eens een “tweede Amsterdam” genoemd, of het “Amsterdam van het Noorden”. Maar het begint er langzaam maar zeker op te lijken dat Groningen zich steeds meer ontwikkelt tot een “tweede Eindhoven”.

Alleen op voetbalgebied gaat die vergelijking helaas nog niet op.