nieuws

03 jul 2012, 09:09

Zes leerlingen Praedinius gymnasium halen 10 op eindexamen wiskunde B

Het College van Bestuur en de rectoren van het openbaar onderwijs in Groningen zijn tevreden over de behaalde eindexamenresultaten van hun leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij het Praediniusgymnasium springen de resultaten van leerlingen met wiskunde in het pakket er uit. Voor hen geldt: ‘t kon minder.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 gelden strengere exameneisen voor havo en vwo leerlingen. Aan de uitslagregels is toegevoegd dat het gemiddelde cijfer van het centraal examen 5,5 moet zijn. Hierdoor lag er extra druk op de examens, doordat leerlingen beter moesten presteren dan voorgaande jaren.
 

H.N. Werkman College, rector Dirk Dijkstra  “ Wij zijn erg blij met de goede examenresultaten van het vmbo op het H.N. Werkman College, vestiging Kluiverboom. Ook de resultaten van het vwo op de vestiging Centrum voldoen ruimschoots aan de eisen die de inspectie heeft gesteld. '
''Ook onze topsportleerlingen hebben door hun goede resultaten bewezen dat een combinatie van topsport en goede onderwijsresultaten mogelijk is. ''


Het H.N. Werkman College is een openbare school voor vmbo, havo en atheneum. Het Werkman biedt regulier onderwijs en Daltononderwijs en heeft speciale aandacht voor sporttalenten. Ook is er speciale aandacht voor cultuur en bètaonderwijs.
 

Reitdiep College, rector Hans van der Molen :“We zijn niet tevreden met de behaalde resultaten op de vestiging Kamerlingh Onnes. Normaal gesproken scoren we hoger, onze verwachtingen waren dat ook. We zullen de uitkomsten eens goed bekijken om volgend jaar weer resultaten te behalen waar we trots op kunnen zijn.”
Reitdiep College is een school voor vmbo, havo en vwo waar veel aandacht is voor leren leren en oriënteren op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.
 

Praedinius Gymnasium, rector Maurice van Daal  “Het Praedinius Gymnasium heeft net als voorgaande jaren goede examenresultaten behaald. De aanscherping van de exameneisen heeft geen invloed gehad op de resultaten van onze leerlingen. Vol trots kunnen wij melden dat dit jaar 6 leerlingen het cijfer 10 hebben behaald op het examen Wiskunde B.“
 

Het Praedinius Gymnasium is een zelfstandig gymnasium met veel aandacht voor cultuur en Bèta vakken.