nieuws

01 okt 2000, 00:12

Zeldzame gebouwresten gevonden onder klooster Ter Apel

Onder het klooster in Ter Apel zijn tijdens graafwerkzaamheden de restanten gevonden van een ouder bouwwerk dat op dezelfde plaats gestaan heeft.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betreft een bootvormig houten gebouw uit de elfde eeuw. Het klooster in Ter Apel zelf stamt uit de veertiende eeuw.
,,Op zich is de vondst van restanten uit die periode niet uniek’’, beklemtoont coördinator J. de Jong van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). ,,Maar het feit dat de sporen zich onder een ander gebouw bevinden is zeer zeldzaam. Het bewijst een continuïteit in de bebouwing en bewoning van Ter Apel.’’
De Jong durft nog geen uitspraken te doen over de functie van het houten gebouw. ,,Het kan een kapel of een boerderij zijn geweest’’, gokt hij. De vondst werd toevallig gedaan tijdens de aanleg van een nieuwe kelder in het klooster. De sporen worden veiliggesteld en nader onderzocht