nieuws

26 sep 2000, 00:12

Zekerheid over ‘Grote Markt-referendum’ pas in oktober

Pas in oktober wordt definitief bekend of er een referendum komt over de plannen voor de Nieuwe Noordzijde en de bouw van een parkeergarage onder de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen is verplicht de lijsten met handtekeningen die zijn ingezameld om een referendum mogelijk te maken, te controleren. Dat kan pas wanneer het Comité Geen Gat inde Grote Markt de lijst medio oktober officieel heeft ingeleverd. Pas als blijkt dat de benodigde ruim 4200 handtekeningen inderdaad allemaal correct zijn ingezameld is het zeker dat er in februari een referendum komt.
Wanneer er, vermoedelijk in februari, inderdaad een referendum komt, dan kunnen de plannen voor de Nieuwe Noordzijde alleen worden tegengehouden wanneer er tijdens dat referendum 42.319 Stadjers tegen stemmen. De inzet van het referendum vormt beslist niet alleen de parkeergarage. Tijdens het referendum komt het volledige plan voor de Nieuwe Noordzijde aan de orde, omdat de parkeergarage daar volgens B en W een essentieel onderdeel van uit maakt.