nieuws

08 sep 2000, 00:12

Zeehondencreche: groei zeehondenbestand geen reden tot juichen

De groei van het aantal zeehonden in de Waddenzee is op zichzelf een verheugende ontwikkeling. Maar er is geen enkele aanleiding om achterover te leunen. Vindt de Zeehondencreche.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want het is nog steeds niet duidelijk hoe het komt dat veel zeehonden merkwaardige ziekteverschijnselen vertonen waardoor veel jonge dieren beslist opgevangen moeten blijven worden.
Dat stelt de Zeehondencreche Pieterburen in reactie op een telling van het aantal zeehonden in de Waddenzee. Uit die tellingen van het adviesbureau Alterra blijkt dat het aantal zeehonden in de Waddenzee dit jaar met een derde is gestegen. Medewerkers van dit bureau constateerden tijdens een vlucht boven de Wadden een toename van het aantal zeehonden met 39 procent. In totaal zijn er 3300 zeehonden in de Waddenzee geteld.
Prof. A. Osterhaus, viroloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam stelt dat er inderdaad sprake is van een gestage groei van het aantal zeehonden, sinds de massale sterfte onder deze dieren in 1988. ‘Maar toch zijn we nog lang niet op het niveau waarop de populatie in dit gebied eigenlijk zou horen te zijn, namelijk zo’n tienduizend dieren’. Bovendien is er kwantitatief dan sprake van groei van het aantal dieren, maar in kwalitatieve zin moet er nog veel verbeteren, zo betoogt hij namens de Zeehondencreche.
‘Er is sprake van een onverklaarbare toename van het aantal zieke jonge zeehonden. Vele jonge dieren hebben gekke verwondingen die maar amper genezen of ziektes die we vroeger nooit constateerden. Er blijft voor de creche nog steeds erg veel te doen’, aldus Osterhaus. Hij wijst er op dat een platform momenteel onderzoek verricht naar de oorzaak van die ziektes. Hij verwacht dat dat platform medio volgend jaar klaar is met onderzoek en met aanbevelingen zal komen.