nieuws

21 sep 2000, 00:12

Wonderbaarlijke daling werkloosheid Groningen-stad

De werkloosheid in de stad Groningen is in een jaar tijd gekelderd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het werkloosheidspercentage in Groningen stad daalde in de periode september 1999 – september 2000 met 20,5 procent. Het gaat om een historische daling van het aantal werklozen. In het noorden daalde de werkloosheid in de stad Groningen het sterkst.
Maar ook het aantal werklozen in Noord-Nederland als geheel daalt sterk. In de periode 1 september 1999 – 1 september 2000 nam het aantal werklozen in de drie noordelijke provincies met 15 procent af. De sterkste daling deed zich voor in de provincie Groningen, waar het aantal werklozen met 17 procent afnam. In de provincies Friesland en Drenthe lagen die percentages op 13 resp. 14 procent. De werklosheid daalt in het noorden sneller dan gemiddeld in Nederland, want landelijk is de werkloosheid in een jaar tijd met elf procent gedaald.
Dat blijkt uit cijfers van Arbeidsvoorziening Noord-Nederland in Groningen. Volgens de cijfers daalt de werkloosheid in het noorden weliswaar sneller, de werkloosheid is nog wel steeds hoger dan landelijk, al wordt het verschil steeds kleiner.
Uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking was in Noord-Nederland per 1 september 9,3 procent werkloos. Landelijk bedroeg dat percentage 7,0 procent. Daarmee bedraagt het verschil tussen het landelijke en noordelijke werkloosheidspercentage dus 2,3 procentpunt. Een jaar eerder was dat nog 3,1.
Binnen Noord-Nederland is de werkloosheid het hoogst in de provincie Groningen (11,4 procent). Die percentages liggen voor Friesland en Drenthe op 8,7 resp. 7,6. In de drie grootste noordelijke gemeenten zet de daling van de werkloosheid ook sterk door. Vooral de daling van de werkloosheid met 20,5 procent in de gemeente Groningen is volgens Arbeidsvoorziening sterk. In de gemeenten Leeuwarden en Emmen bedroeg de daling 11,7 resp. 13,7 procent.