nieuws

13 sep 2000, 00:12

Wethouder Smink: ‘Geen spijt van Grote Markt-advertentie’

Het College van B en W van Groningen heeft geen spijt van de Grote Markt-advertentie die ze vorige week in De Groninger Gezinsbode plaatste. ‘Het was wellicht ongelukkig en overbodig een koppeling te maken met de steunverwerving voor het definitieve referendumverzoek’, stelt wethouder Smink (Ruimtelijke ordening).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Maar de advertentie is niet in strijd met de referentieverordening’, zegt hij stellig op vragen in de gemeenteraad van Groen Links, SP en Student en Stad. Het referendumbesluit stelt dat het college zorg draagt voor een neutrale informatievoorziening. De progressieve partijen twijfelen daaraan.
De gewraakte advertentie in de Groninger Gezinsbode van woensdag 6 september gaf een overzicht van de plannen voor de Nieuwe Noordzijde. ‘De vragen hadden voor een deel voorkomen kunnen worden als het college van burgemeester en wethouders was genoemd als afzender van de tekst’, stelt het college in een verklaring. ‘Bij nog te plaatsen advertenties zal het college dit dan ook nadrukkelijk vermelden.
De gemeente stelt dat het proces va het referendum zich in de zogeheten Fase 2 bevindt. Dat betekent, dat er een verzoek wordt ingediend voor een referendum. De gemeente maakt in die fase bekend, waar informatie over de referendum verkrijgbaar is. De gemeente stelt dat ‘het iedereen vrij staat op alle mogelijke manieren informatie te verstrekken over het voorgenomen raadsbesluit’.