nieuws

27 jun 2000, 00:12

Werkgroep Lauwersoog tegen buitendijks bouwen Zoutkamp

Een grootschalig plan van de gemeente De Marne om buitendijks onder meer woningen te bouwen is bij milieuverenigingen slecht gevallen. Verschillende milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, de Groninger Milieu Federatie en de Vogelbescherming, zijn daar fel tegen gekant. In een brief aan de gemeente stellen ze dat het plan in strijd is met het waterbeleid, het natuurbeleid en het recreatiebeleid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De bouwplannen voor een woonwijk en een recreatiecomplex zijn in het buitendijkse Lauwersmeergebied gepland en frustreren derhalve eventuele plannen voor een wijziging van de waterhuishouding in het Lauwersmeer gericht op verbetering van de natuur’, stellen de verenigingen. De gemeente hoopt op een opbrengst van 6,7 miljoen gulden over de buitendijkse ontwikkelingen. Dit zou een gedeelte van het voorziene verlies van 13,7 miljoen op andere onderdelen goed maken, verwacht de gemeente.
De betreffende eventuele bouwplek ligt op de grens van een beschermd gebied. Het bouwplan omvat de bouw van tachtig woningen rond jachthaven het Hunzegat, de bouw van 165 recreatiewoningen, een verdubbeling van het wateroppervlakte van de jachthaven en een wegverlegging naar het noorden. De schaal van het project is onaanvaardbaar groot, menen de samenwerkende milieuverenigingen. Bij Zoutkamp mogen maximaal vijftien recreatiewoningen en driekwart hectare kampeerterrein bijkomen, menen zijn. Zij verzoeken de gemeente dan ook uit te kijken naar een binnendijks bouwterrein. De gemeente De Marne presenteerde de plannen 8 juni. Burgemeester Stam heeft daar gezegd, ‘dat recreatie- en toerismebeleid een belangrijke ontwikkeling is’. Jaarlijks komen er 700.000 toeristen naar Zoutkamp. Het is niet de bedoeling van de gemeente dat dit aantal zal groeien, zo blijkt uit commissiestukken van De Marne. De gemeente hoopt op Europese subsidie om het project mogelijk te maken.